Datum
24 mei 2019

Invoering Eenheid van Taal in Antibioticaresistentie in zicht

Eenheid van Taal in Antibioticaresistentie (ABR) is in zicht. Naar verwachting zal Saltro de invoering in de loop van 2020 kunnen afronden. Tot het zover is, maakt Saltro even pas op de plaats om andere koploperlabs de gelegenheid te bieden, om samen met leverancier de laatste technische ‘obstakels’ op te ruimen. Het gaat daarbij met name om de gestructureerde uitwisseling van complexe uitslagen tussen de laboratoriuminformatiesystemen (LIMS) en het RIVM.

Als huisartsenlaboratorium in de regio Utrecht neemt Saltro al vanaf de start in 2017 actief deel aan het door RIVM geïnitieerde project Eenheid van Taal in Antibioticaresistentie. Samen met andere laboratoria, ziekenhuizen, het landelijk projectteam en leverancier Philips is in de afgelopen jaren veel werk verzet. Zo bracht Philips de consequenties van EvT-ABR in beeld voor hun informatiesystemen (LABOSYS/MICROS) en voor de specifieke inrichting ervan. Dit voorjaar beproefde Saltro in testomgeving met succes een beperkte datadeling via de Lab2publichealth koppeling op basis van de nieuwe Nederlandse Labcodeset met het RIVM.Niettemin moet er nog veel werk worden verzet om deze koppeling uit te breiden naar de volledige set uitslagen die het RIVM graag wil ontvangen. Hiervoor moet Saltro haar inrichting van het LIMS grondig wijzigen . Deze ingrijpende en tijdrovende operatie valt buiten de scope van de pilot. Ook Philips moet de complexere uitslagen nog in de HL7 berichten verwerken. Tot nu toe worden de uitslagen vooral in tekst met de buitenwereld gedeeld en niet als een gestructureerd HL7 bericht. De verwachting is dat de complexe HL7 berichten in de tweede helft van dit jaar beschikbaar komen.

Vandaar het besluit van Saltro om pas op de plaats te maken. Saltro blijft de ontwikkelingen binnen het project op de voet volgen. Vooral de voortgang van de koploperlabs die ook met de Philips-systemen werken heeft de aandacht. Voor Saltro heeft het project inzicht gebracht hoe een LIMS ingericht moet zijn om toekomstbestendig te zijn. Als een van de eerste gedigitaliseerde laboratoria blijken keuzes die in het verleden zijn gemaakt in de inrichting nu niet meer passend te zijn voor de gewenste gegevensuitwisseling anno 2019 en verder. Hoe hiermee om te gaan is het huiswerk voor Saltro.