Datum
14 februari 2019

Saltro Outlook 2019

Op 19 december 2018 organiseerde Saltro de eerste van een reeks summits: Saltro Outlook 2019. Verschillende ervaringsdeskundigen en experts deelden deze avond hun visie op en ambities voor de zorg van de toekomst.

Erik Asbreuk, huisarts en voorzitter RvB Coöperatie Eerstelijns Medisch Centrum Nieuwegein: "De groene mensen staan niet vooraan als het over apps, videogesprekken en wearables gaat."

Big data en profielen

Huisarts (en voorzitter van de Coöperatie Eerstelijns Medisch Centrum Nieuwegein) Erik Asbreuk heeft iets met data. Al lang voordat de term big data bestond, hield Asbreuk simpele staatjes bij in Excel. “Simpelweg om meer inzicht te krijgen. Door inzicht kan je namelijk de zorg verbeteren.”

Met het verbeteren van de zorg doelt Asbreuk in eerste instantie niet op het beter of sneller bepalen van bijvoorbeeld de bloeddruk, maar op de verbetering die zich in het zachte vlak afspeelt. Mensen zijn volgens de DISC-methode in te delen in een viertal communicatieprofielen: groen (geborgenheid en veiligheid), geel (initiatiefrijk en relationeel), rood (vitaal en concreet) en blauw (procedureel en planmatig). “Het idee is dat je je communicatie als zorgverlener afstemt op het profiel van de patiënt, om meer resultaat te kunnen sorteren.”

Groen vs rood

Om het kleurprofiel van de patiënten te bepalen, werden onderzoeken opgestart, ondersteund met data die werd ingekocht. “En wat blijkt nou?”, vervolgt Asbreuk. “In onze patiëntenpopulatie zitten verrassend veel groene mensen. Dat heeft dus gevolgen voor de meest effectieve zorg als je het communicatie-aspect daarin meeneemt. De groene mensen staan niet vooraan als het over apps, videogesprekken en wearables gaat. Zij willen over het algemeen gewoon de dokter zien als ze een zorgvraag hebben. Dat verklaart heel goed waarom een eerder gestart self-management project niet slaagde. Je kunt in de communicatie met de patiënt rekening houden met het profiel van de patiënt. Zo kan het zijn dat je een groene patiënt die wil stoppen met roken, op een andere manier adviseert dan iemand die een rode kleur heeft. Het is overigens belangrijk te realiseren dat wij als zorgverlener ook een kleur hebben. Ik ben geel-groen, maar mijn collega is knetter rood.”

Dat Asbreuk een groene populatie heeft, wil niet zeggen dat de zorg niet te verbeteren is. “Binnenkort beginnen we met een project waarbij we patiënten met verschillende profielen aan tafel zetten met zorgverleners. We gaan daar praten over wat er beter kan en wat de patiënt nu eigenlijk graag zou willen. Uiteindelijk kan je met de uitkomsten van dat soort gesprekken de zorg steeds een beetje beter maken.”