Datum
18 januari 2019

Saltro Outlook 2019: interview Douwe Atsma

Op 19 december 2018 organiseerde Saltro de eerste van een reeks summits: Saltro Outlook 2019. Verschillende ervaringsdeskundigen en experts deelden deze avond hun visie op en ambities voor de zorg van de toekomst.

Douwe Atsma, cardioloog in het LUMC: "Specialisten hebben tijdens hun tien minuten consult geen tijd om meerdere systemen te raadplegen."

Dat de zorg in snel tempo aan het veranderen is, kan Douwe Atsma, cardioloog bij het LUMC, beamen. “Als je in 1970 een hartinfarct kreeg, lag je zes weken in een ziekenhuisbed en had je een overlevingskans van vijftig procent. Nu kunnen we dotteren, bloedvaten openen en allerlei andere behandelingen uitvoeren, waardoor de sterfte nog maar één tot twee procent is en de patiënt na drie dagen weer naar huis kan.”

Vriendelijk uitzwaaien

Moderne technologie zorgt voor een grotere overlevingskans bij de patiënt, maar de vergrijzing en grotere zorgconsumptie maken het huidige zorgsysteem onhoudbaar. “De kosten rijzen de pan uit”, weet Atsma. Daar komt bij dat het huidige zorgsysteem episode-based is. “Een gedotterde en herstelde patiënt zwaaien we vriendelijk uit, maar eenmaal thuisgekomen begint die patiënt weer vrolijk met alle slechte gewoontes. Je zou eigenlijk naar een systeem toe willen waarbij we kijken naar de hele levensloop van een patient: de patient journey dus.”

Connected care

Die patient journey zou prima inzichtelijk gemaakt kunnen worden met behulp van een aantal sensoren die verbonden zijn met een registrerend systeem. “Met een weegschaal, glucosemeter, activiteitstracker en andere sensoren kunnen patronen in de levensstijl worden gesignaleerd die invloed hebben op de gezondheid van de patiënt. Connected care dus.”

Die connected care heeft als voordeel dat zowel de laagcomplexe zorg (huisarts, diëtist, apotheker) als de hoogcomplexe zorg (specialisten) gebruik kunnen maken van de gegevens. “Als mijn hartpatiënt suikerziekte ontwikkelt, kijken andere specialisten mee in die vastgelegde gegevens. Dat werkt veel efficiënter dan dat zij op hun beurt alle informatie moeten verzamelen.”

Vijftig minuten

Een recent onderzoek waar Atsma bij betrokken was, toont aan dat data ook op andere manieren het zorgproces kan verbeteren. “Bij een infarct draait het om tijd. Hoe sneller we die hartkatheterisatie kunnen uitvoeren, hoe beter het is. Door kritisch naar het hele logistieke proces te kijken, hebben we vijftig minuten kunnen winnen op de tijd die verstrijkt vanaf het infarct tot katheterisatie. Bijvoorbeeld doordat we zagen dat onze gelabelde patiënten te lang op de eerste hulp bleven liggen.”

Cruciaal

Terug naar de patient journey. Atsma ontwikkelde met zijn team ‘de box’, een doos met daarin een aantal ‘wearables’: sensoren die lichaamsfuncties meten en doorgeven aan connected devices. “Met een digitale weegschaal, bloeddrukmeter, ECG-apparaatje en activiteitensensor kan je enorm veel data verzamelen. Die data komt via een app bij ons in het EPD. Die verwerking in één centraal systeem is cruciaal. Specialisten hebben tijdens hun tien minuten consult geen tijd om meerdere systemen te raadplegen.”

Van 4 naar 150

De resultaten van het (nog lopende) onderzoek met betrekking tot de box zijn verrassend positief. “Het aantal meetmomenten van bijvoorbeeld de bloeddruk is van vier keer per jaar naar honderdvijftig keer per jaar gegaan”, vertelt Atsma. Dat geeft de specialist veel meer inzicht in het verloop van de bloeddruk. En de patiënten zijn niet alleen trouw in het gebruik van de wearables (80% compliance), maar ze beoordelen de nieuwe technologie ook positief. “En de behandeling is ook nog eens een paar honderd euro goedkoper dan de traditionele behandeling”, sluit Atsma af. “Prettig nieuws voor de verzekeraar dus.”