Datum
7 februari 2019

Saltro Outlook 2019

Op 19 december 2018 organiseerde Saltro de eerste van een reeks summits: Saltro Outlook 2019. Verschillende ervaringsdeskundigen en experts deelden deze avond hun visie op en ambities voor de zorg van de toekomst.

Shanice Beerepoot: "Over tien jaar hebben we de beschikking over de Personal Digital Doctor app. Zo is altijd de juiste zorg voor iedereen 24/7 beschikbaar." Nitika Chouhan: "We moeten ervoor zorgen dat we kunnen doen waarom we ooit in de zorg begonnen zijn."

Personal Digital Doctor App

Shanice Beerepoot, arts-onderzoeker bij de afdeling kinderneurologie van het Vumc, denkt dat de zorg er over tien jaar totaal anders uit zal zien. “Tegen die tijd ben ik, net zoals zoveel mensen nu, druk met werken, kinderen en sporten en blijft er voor goed slapen vaak te weinig tijd over. Als ik op een avond net in slaap probeer te vallen, voel ik een drukkend gevoel op mijn borst. Het zweet breekt me uit, mijn hart gaat tekeer en ik wil meteen weten wat er aan de hand is.”

Direct advies

Als we tien jaar verder zijn, hebben we op het moment dat Beerepoot pijn op haar borst krijgt de beschikking over een Personal Digital Doctor app. “Ik hoef alleen nog maar mijn virtual reality bril op te zetten en aan de hand van de reeds aanwezige data die uit alle devices komt, mijn genetische profiel en de huidige waarnemingen, kan ik direct een advies krijgen. Misschien valt het mee en kan ik gewoon thuis blijven, maar misschien moet ik worden doorverwezen. De op dat moment aanwezige zorgverlener naar wie ik word doorverwezen krijgt direct inzicht in alle relevante data en kan op basis daarvan beslissen wanneer ik moet worden gezien. Zo is altijd de juiste zorg voor iedereen 24/7 beschikbaar.”

Live & let live

“Als jonge zorgverlener stap je het zorgveld in met je eigen zorgdroom”, vertelt Nitika Chouhan, voorzitter van de vereniging van jonge apothekers. Chouhan begon haar carrière, net als veel andere zorgprofessionals, met het afleggen van een eed: mensen beter maken. “Maar meteen vanaf het begin werd ik geconfronteerd met regels, stapels papier en procedures, waardoor ik eigenlijk voor mijn gevoel niet toekwam aan die droom: het leveren van zorg.”

Warm vs koud

Chouhan vat haar benadering samen in de slogan ‘live & let live’. “‘Live’ staat voor het kunnen uitvoeren van mijn zorgdroom: het echt leveren van zorg. En ‘let live’ staat voor de zorg samen met de patiënt, die een eigen visie op die zorg heeft.”

Om ‘Live & let live” te kunnen realiseren, ontwikkelde Chouhan in een werkgroep de zogenaamde ‘medical toolbox’. In die medical toolbox zitten elementen als de anderhalvelijns zorg, 24/7 beschikbaarheid, een personal digital doctor, big data en vooral de warme zorg. “Als we er voor zorgen dat die koude zorg, dus de labwaardes en alle andere cijfers, beter geregeld en geïntegreerd worden, kunnen we in die tien minuten gesprekken elkaar tenminste echt aankijken en dat doen waarom we ooit in de zorg begonnen zijn.”

Community care

Chouhan gaat nog een stapje verder. “Uiteindelijk zou ik graag willen dat er ‘community care’ ontstaat, een zorgsysteem dat verder gaat dan alleen pillen voorschrijven wanneer er een aandoening wordt geconstateerd. Bij ‘community care’ is er aandacht voor gezond eten, voor andere mensen en is de zorg lokaal aanwezig en laagdrempelig.”