Datum
31 januari 2019

Saltro outlook 2019

Op 19 december 2018 organiseerde Saltro de eerste van een reeks summits: Saltro Outlook 2019. Verschillende ervaringsdeskundigen en experts deelden deze avond hun visie op en ambities voor de zorg van de toekomst.

Kees Donkervoort, directeur KPN Health: "Naarmate we steeds vaker zullen concluderen dat nieuwe technologie leidt tot betere kwaliteit en lagere kosten, zal de bereidheid te veranderen steeds groter worden."

Een enorme kans voor E-Health

“We redeneren in de zorg vaak vanuit de ziekte, terwijl we eigenlijk gewoon zo lang mogelijk gezond willen blijven”, begint Kees Donkervoort, algemeen directeur bij KPN Health. “Dat past ook bij de filosofie dat er in de zorg steeds vaker wordt gesproken over een holistisch mensbeeld, waarbij niet de ziekte, maar juist de mens centraal staat.”

Thuis in bed

Tegelijkertijd wordt de noodzaak om op een andere manier naar gezondheid te kijken steeds groter. Door de vergrijzing wordt de druk op het huidige zorgstelsel onhoudbaar groot. “Er ligt dus een enorme kans voor E-health”, meent Donkervoort. “Bijvoorbeeld door big data in te zetten om te bepalen of een bepaalde behandelmethode voor een specifieke patiënt zinvol is. Of door connected care in te zetten zodat je kwetsbare patiënten continu kunt monitoren, terwijl ze gewoon thuis in bed liggen.”

Bespreektafels

In de praktijk is de zorg echter nog niet zo ver. “Een van de problemen is dat we ervaren dat het enorm complex is om dit soort technologie echt te implementeren. Er is geen enkele partij die de regie in handen wil nemen. Nu zijn vrijwel alle ICT-afdelingen van ziekenhuizen bezig met het ontwikkelen van hun eigen ‘tailor made’ oplossingen. Wat nu nog ontbreekt is de standaardisatie. Wat mij betreft gaan we, net als bij het klimaatakkoord, met een groot aantal partijen uit de branche aan bespreektafels op zoek naar oplossingen.”

Skype consult

Wat betreft Donkervoort zal de komende vijf tot tien jaar de nieuwe technologie voor aanzienlijke veranderingen in het zorgstelsel leiden. “Denk aan kleinere ziekenhuizen, want een deel van de zorg verplaatst zich naar het huis van de patiënt. Een consult via Skype, sensoren die een steeds voorspellender karakter krijgen, ga zo maar door. Vooral de toepassing van big data zal grote gevolgen hebben.”

Babylon

Een kijkje in de toekomst biedt het zogenaamde Babylon, een platform waarbij patiënten middels een app vrijwel direct toegang hebben tot gezondheidszorg. Een chatbot beantwoordt de eenvoudigste vragen, complexere vragen kunnen via een chat met een zorgprofessional worden beantwoord en zo nodig vindt er direct een videogesprek plaats met een arts. Medicijnen worden vervolgens direct bij de lokale apotheek klaargezet. Maar Babylon is ook uitstekend te verbinden met diverse wearables om gezond en ongezond gedrag tijdig in beeld te brengen.

Vernieuwen is lastig

“Waarom gebruiken we eigenlijk niet de technologie die we nu tot onze beschikking hebben niet wat beter?”, merkt een kritische luisteraar op. “Want gewoon bellen in plaats van langskomen, kan natuurlijk al lang.”

Donkervoort, die voorheen diverse functies bekleedde in verschillende ziekenhuizen, weet waar het wringt. “Het is al een hele onderneming om een ziekenhuis met een paar duizend man personeel draaiende te houden. Het laatste waar men tijd voor heeft, is het hele systeem omgooien. Vernieuwen is lastig. Het liefste houden we vast aan wat we kennen. Maar naarmate we steeds vaker zullen concluderen dat nieuwe technologie leidt tot betere kwaliteit en lagere kosten, zal de bereidheid te veranderen steeds groter worden.”