Datum
23 april 2020

Huisarts en specialist werken nauw samen in de wijk

Het gaat goed met GezondheidsLab, de ‘anderhalvelijnsvoorziening’ van diagnostisch laboratorium Saltro, de samenwerkende huisartsen in Utrecht stad (HUS) en de ziekenhuizen Diakonessenhuis en het Sint Antonius Ziekenhuis. Twee jaar na de aarzelende start gebruiken patiënten in de Domstad steeds vaker zogenoemde (inmiddels vijf) zorgpaden voor chronische aandoeningen, waarin huisartsen en specialisten nauw samenwerken. De patiënten waarderen de one-stop-shopping, de korte wachttijden, de gastvrijheid en het comfort. Niet voor niets viel het GezondheidsLab in Kanaleneiland onlangs in de prijzen als meest geslaagde ‘zorggebouw’ van het jaar. Tijd voor landelijke opschaling.