Datum
22 mei 2018

Zorgadvies op basis van Big data

Bij Saltro onderzoeken we dagelijks welke ontwikkelingen en trends op de zorg van toepassing kunnen zijn en of en hoe wij die in onze bedrijfsvoering op een nuttige manier kunnen implementeren.

Bij innovaties zijn onze uitgangspunten helder:
  • De behoeften en belevingswereld van de zorgconsument staat centraal
  • De uitkomst is toepasbaar op individueel niveau zodat de zorgconsument én de zorgprofessional het nut daadwerkelijk ervaren
  • Het moet onze zorg helpen te verbeteren
  • Het levert een bijdrage bij de optimalisatie van onze dienstverlening
  • Processen verlopen dankzij de innovatie efficiënter en effectiever
Big data en algoritmes zijn al een tijd ‘hot topic’ in onze branche en ver daarbuiten. Bij Saltro hebben we gedurende de jaren een grote verzameling data opgebouwd. We wilden graag onderzoeken of we op basis van die data onze relaties nog beter van dienst kunnen zijn.

Zo zijn wij in gesprek geraakt met Philips, zij bieden software aan waarin vakspecialisten algoritmes (slimme berekeningen) kunnen programmeren. Op basis van deze algoritmes kunnen onder andere aanvragen of uitslagen beoordeeld worden en kan de informatievoorziening richting de aanvrager en patiënt efficiënter worden ingericht en meer worden gepersonaliseerd.
Vanzelfsprekend hebben wij bij aanvragende artsen gepeild wat verbeterpunten zijn in onze dienstverlening. Hieruit bleek dat aanvragers behoefte hebben aan kortere verklarende teksten bij onderzoeksuitslagen en willen zij vooral duiding bij aandoeningen waar zij minder bekend mee zijn.

Vanuit Saltro vinden wij het belangrijk dat de zorgconsument goed en volledig geïnformeerd wordt zodat hij op basis hiervan samen met zijn behandelaar weloverwogen beslissingen kan nemen over zijn gezondheid, ziekte en zorg.
De komende tijd zullen wij werken aan de inrichting van Clinical Decision Support, het softwarepakket van Philips. We zullen hierin diverse algoritmes programmeren waarmee we resultaten kunnen verrijken met een verklarende toelichting in lekentaal, op professioneel en op hoog specialistisch niveau.

Daarnaast biedt deze software ons de mogelijkheid om nog beter trends te signaleren, patronen te herkennen en om op basis daarvan voorspellingen te kunnen doen, zowel op populatie- als op persoonlijk niveau.
Nieuwe technologie vinden wij razend interessant en daar waar het ons en u kan helpen zetten we dit graag in. Desalniettemin blijft persoonlijk contact prettig en cruciaal in ons werk. Wij zijn dan ook -nu én in de toekomst- altijd bereikbaar om achtergrondinformatie te geven en te overleggen wat de beste oplossing is voor de patiënt.
Na de inrichting zullen we een pilot starten in samenwerking met een selecte groep huisartsen. Samen met hen testen, evalueren en optimaliseren we deze nieuwe vorm van informatievoorziening.

Vanzelfsprekend houden wij u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen!

Meer weten?

Wilt u meer informatie over Clinical Decision Support?