Datum
6 februari 2018

Avicenna Hackathon plaats met ‘Digital Medicine’ als overkoepelend thema

Afgelopen weekend vond de Avicenna Hackathon plaats met ‘Digital Medicine’ als overkoepelend thema. Deze hackathon is een initiatief van 11 master geneeskunde-, farmacie- en businessstudenten en is georganiseerd in samenwerking met MIT Hacking Medicine uit Boston (USA).


Vanuit onze drijfveer om talent te stimuleren en aan de slag te gaan met hun ambities is Saltro partner van verschillende initiatieven waar talentontwikkeling en innovatie centraal staan. Zo ondersteunen wij o.a. JINC, SensUs en hackathons zoals deze.

In het snel veranderende zorglandschap is ICT een steeds belangrijker wordende schakel. Het is dus van belang dat we op alle gebieden tegelijk blijven ontwikkelen om innovatie mogelijk te maken en om nieuwe –vaak digitale- producten en diensten uitstekend te kunnen implementeren. Hier is talent voor nodig en het verbinden van verschillende expertise is daarvoor absoluut noodzakelijk.

De Avicenna Hackathon is een tweedaagse ‘challenge’ waar studenten samen met ICT- en zorgprofessionals een creatieve en innovatieve oplossing ontwikkelen voor daadwerkelijke uitdagingen in onze branche.

Verschillende projecten werden op zaterdag 17 februari gepitcht aan de deelnemers waarna zij zich in konden schrijven voor de casus die hem of haar het meeste aansprak. Wij namen als Saltro-team ook een project mee. Onze uitdaging ligt bij een goede, snelle én gebruikersvriendelijke informatievoorziening van medewerkers die medisch onderzoek uitvoeren. Zo is het voor onder andere medewerkers bloedafname van belang dat zij snel de protocollen per onderzoek kunnen raadplegen wanneer nodig. Wij hebben de deelnemers van de Avicenna Hackathon gevraagd hier een slimme oplossing voor te ontwikkelen.

Het was gaaf om te merken dat ons project als uitdaging werd gezien door meerdere zeer gemotiveerde deelnemers van de Hackathon. Ons team bestond uit vijf deelnemers en vier Saltro collega’s waaronder de eindgebruiker en de kwaliteitsmanager. Na twee volle dagen hard werken, waarbij verschillende disciplines goed samenwerkten, hebben we met elkaar een applicatie gebouwd die voldoet aan alle wensen.

Op zondag 18 februari is de app gepresenteerd aan de jury. We vielen niet in de prijzen maar zijn desondanks ontzettend blij met het resultaat! De nieuwe applicatie zullen we verder ontwikkelen, testen en valideren zodat we deze binnenkort aan kunnen bieden aan onze collega’s. Zij zullen hier veel baat bij hebben!

Ik kijk terug op een ontzettend inspirerend weekend. Het bruiste van de energie en drive om samen iets prachtigs én bruikbaars neer te zetten. De gemotiveerde studenten en gedreven collega’s hebben hun kennis en talent gebundeld waardoor we binnen no-time tot een goed plan kwamen. Dit onderstreept voor mij nog eens hoe belangrijk het is jezelf te blijven ontwikkelen en het effect van teamwork.