Datum
5 juli 2018

Advies gezondheidsraad: vaccineren tegen pneumokokken

Jaarlijks komen zo’n 2.600 tot 5.600 ouderen in het ziekenhuis terecht met een pneumokokkenlongontsteking en ongeveer 1.800 met invasieve pneumokokkenziekte.

Gemiddeld overlijdt 15% van deze patiënten. Door vaccinatie kan dit aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen aanzienlijk verminderen. Daarom adviseert de Gezondheidsraad ouderen van 60 tot en met 75 iedere vijf jaar te laten vaccineren met het vaccin PPV23. Om ouderen beter te beschermen tegen pneumokokken zijn verschillende vaccinatiestrategiën denkbaar.

Saltro is voor overname van dit advies maar is kritisch over de bekostiging. Zo waarschuwt ook de raad voor sociale ongelijkheid. Dit vaccinatieprogramma wordt immers op dit moment niet door de overheid bekostigd. Men moet het vaccin voorlopig dus zelf betalen. Vanzelfsprekend blijven wij de ontwikkelingen rondom dit advies volgen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Pneumokokken? Neem dan contact op met vakspecialist Medische Microbiologie Arjen Stam