Datum
19 augustus 2020

Atalmedial, Saltro en Star-shl doen coronatesten op Schiphol

Passagiers van vluchten uit risicolanden (codes oranje en rood) kunnen zich vanaf 17 augustus bij aankomst op Luchthaven Schiphol vrijwillig en kosteloos laten testen op het coronavirus. In opdracht van de GGD Kennemerland bieden de samenwerkende medische laboratoriumorganisaties Atalmedial, Saltro en Star-shl coronadiagnostiek op de luchthaven. Doel is de verspreiding van COVID-19 door passagiers van zogenoemde risicovluchten zoveel mogelijk te voorkomen en in te dammen. Minister Hugo de Jonge maakte de maatregel bekend tijdens de afgelopen persconferentie over de geactualiseerde aanpak van de oplaaiende pandemie.

Corona-teststraat

De corona-teststraat op de luchthaven start met een capaciteit van 400 testen per dag en wordt vervolgens naar behoefte opgeschaald naar zoveel meer als nodig is. Zo nodig schakelt het Consortium Schiphol COVID hiervoor meer laboratoria in. De samenwerkende diagnostische centra verzorgen de invoer van de registratie van persoonsgegevens van de reizigers in Coron-IT, de afname van lichaamsmateriaal (speeksel) door middel van swabs, het geconditioneerde transport, het labonderzoek en de rapportage van de resultaten aan de GGD.

De GGD is verantwoordelijk voor de communicatie met de reizigers en de bijbehorende maatregelen. Schiphol zorgt voor de faciliteiten voor het inrichten van de teststraat op de luchthaven. Het Consortium Schiphol COVID heeft een doelmatige taakverdeling afgesproken. De werkzaamheden worden alternerend uitgevoerd door de laboratoria. De opdracht van de GGD Kennemerland vloeit voort uit de door de SAN, branchevereniging van medisch-diagnostische centra, gemaakte afspraken met het ministerie van VWS, om bij de bestrijding van de pandemie de fijnmazige landelijke diagnostische infrastructuur van de laboratoria beter te benutten.

Zorgvuldig en doelmatig testen

Door de krachten te bundelen kunnen hoog-risicogroepen zorgvuldig en doelmatig worden getest. Op die manier kan de GGD de bronnen snel signaleren en adviseren om te isoleren. Dat is van groot belang voor het bestrijden van het coronavirus en ook voor de bescherming van kwetsbare groepen in de samenleving, zoals bewoners van verpleeghuizen en instellingen en mensen met een chronische aandoening.

Vragen?

Met vragen kunt u contact opnemen met Wim Knol, corporate communicatieadviseur van Saltro. Hij is woordvoerder van het door de drie laboratoriumorganisaties opgerichte Consortium Schiphol COVID.

Telefoonnummer: 06 - 151 79 285
E-mail: wknol@saltro.nl