Datum
25 januari 2017

Wijzigingen in de commentaren bij urinekweken

Afgelopen periode is een aantal commentaren gewijzigd onder de urinekweken. Hier volgt een korte toelichting wat wij bedoelen met een specifiek commentaar.
Dit commentaar wordt toegevoegd aan een urine waar wel bacteriën zijn gekweekt maar deze zijn niet geassocieerd met urineweginfecties. Op basis van de kweek lijkt een urineweginfectie niet waarschijnlijk.
Dit commentaar voegen we toe als er wel een pathogeen is gekweekt naast ook veel huidflora. De urine is dan niet goed afgenomen en dat maakt de kweek minder betrouwbaar.
Dit commentaar wordt toegevoegd als er meerdere urinewegpathogenen gekweekt worden. De urine is dan mogelijk gecontamineerd met fecale flora.

In alle gevallen geldt dat, alleen indien de klachten aanhouden en passen bij een urineweginfectie geadviseerd wordt de urine nogmaals te kweken met aandacht voor de afnametechniek. Bij voorkeur ontvangen wij dan een urine en niet een dipslide. Als er meerdere bacteriën groeien is de kweek van een urine beter te kwantificeren en te beoordelen dan van een dipslide.
Als er vragen zijn over de betekenis van commentaren onder kweekuitslagen kunt u uiteraard altijd contact opnemen met het medisch microbiologisch laboratorium van Saltro via telefoonnummer 030 236 11 55.