Datum
2 juli 2020

Buizenreductie wijzigingen en een vernieuwd aanvraagformulier

Saltro verbetert regelmatig haar processen voor zowel de zorgverlener als de patiënt. Kwaliteit en optimalisatie spelen hierbij een belangrijke rol. Graag informeren wij u over enkele belangrijke wijzigingen, die terugkomen op het nieuwe aanvraagformulier.

Buizenreductie

Voor een groot aantal bepalingen zijn de afname buizen veranderd. Het grote voordeel hiervan is dat wij meer bepalingen uit één buis kunnen halen en dat zorgt ervoor dat bij de meeste patiënten significant minder bloed wordt afgenomen. Het gaat dan om 1 tot 2 minder buizen bij de meeste patiënten en een reductie van gemiddeld 13% op het totale aantal buizen bij alle afnames. Tevens kunnen we sneller een complete aanvraag rapporteren. Bijkomend voordeel is de duurzaamheidswinst door minder afvalproductie. Om deze reden is ook het aanvraagformulier gewijzigd, zowel inhoudelijk als lay-out.

Welke bepalingen?

Alle uitslagen zoals door ons gerapporteerd zijn op dezelfde manier te interpreteren als voorheen met dezelfde referentie/afkap waarden; dit hebben we uitvoerig getest in de afgelopen periode. De volgende bepalingen worden voortaan uit een Li-heparine buis (groene dop) gehaald in plaats van uit een serum of EDTA buis:

  • BNP, PTH, CEA, PSA, cortisol, ferritine, TSH, FT4 en totaal T3, FSH, LH, Oestradiol, Testosteron, SHBG, Progesteron, Prolactine, Foliumzuur, HCG, Actief B12 (inclusief methylmalonzuur reflextest) en 25OH vitamine D.
  • Totaal vitamine B12 is verwijderd van het aanvraagformulier. Deze bepaling voeren we al niet meer uit sinds december 2019 en is vervangen door actief B12, met methylmalonzuur reflextesting
  • Methylmalonzuur is toegevoegd aan het aanvraagformulier. Een directe methylmalonzuur aanvraag is van belang bij eventuele follow-up van B12 behandeling en bij diagnostiek naar lachgas gebruik.
  • Farmacogenetica is toegevoegd op het aanvraagformulier voor CYP2C9, 2C19 en 2D6 ; minder-frequent aangevraagde farmacogenetische bepalingen moeten nog via overig worden aangevraagd
  • Lipiden/vetspectrum is gewijzigd in standaard een niet-nuchtere afname conform CVRM richtlijn en praktische handleiding hierbij van de NHG. Referentiewaarden verschillen niet voor nuchter versus niet-nuchter. Mochten triglyceriden
    onverklaarbaar hoog zijn bij niet-nuchtere afname, is een nuchtere herhaalde afame geindiceerd. Dit komt sporadisch voor. Op korte termijn rapporteren we LDL tot een triglyceriden uitslag van 8.0 mmol/L (ipv 4,5 mmol/L).
  • Het pakket BHYP is gewijzigd in standaard een niet-nuchtere afname conform CVRM richtlijn NHG
  • Onze afnamemedewerker vraagt altijd of de patiënt recent gegeten en/of gedronken heeft. Indien de patiënt inderdaad nuchter is, dan wordt dit in ons systeem juist aangepast door de bloedafname medewerker. U krijgt dan afkapgrenzen van een nuchtere glucose bij rapportage.
  • Let op dat er ook urine behoort bij het BHYP pakket en moet worden ingeleverd, anders wordt niet aan de pakket eis voldaan en kan dit problemen en fouten opleveren.

Wanneer gaat de wijziging in?

Vanaf 13 juli vragen we u gebruik te maken van het nieuwe algemene aanvraagformulier voor het aanvragen van diagnostiek. Het algemene aanvraagformulier is in kleur gewijzigd (lichtgroen) en kunt u herkennen aan het nummer A202007, rechtsonder op het formulier. Het oranje aanvraagformulier vervalt per die datum. Wij willen u vragen om uw oude formulieren te vernietigen, zodra u de nieuwe lichtgroene formulieren heeft ontvangen en alleen nog deze formulieren te gebruiken vanaf 13 juli. U ontvangt van ons voor donderdag 9 juli nieuwe aanvraagformulieren wanneer u 100 of meer aanvraagformulieren per jaar gebruikt. Mocht u ze niet ontvangen hebben, dan kunt u ze vanaf heden op de reguliere wijze bestellen via de log in op Saltro.nl. Ook bij digitale aanvragen (Zorgdomein) is het formulier aangepast.

Overige aanvraagformulieren

Andere aanvraagformulieren (probleemgeorienteerd aanvraagformulier, verloskundigen aanvraagformulier) wijzigen de komende maanden. De afnamebuizen zijn echter al wel gewijzigd, wat op de formulieren nog niet terug te zien is. We vragen u hier goed op te letten bij zelfafname. Onze eigen bloedafnamemedewerkers zijn hierover ook geïnformeerd.

Waarom oude formulieren niet meer gebruiken en vernietigen per 13 juli 2020?

Wanneer u het oude aanvraagformulier gebruikt voor het aanvragen van diagnostiek bestaat de kans dat de verkeerde buis wordt afgenomen bij de patiënt. Mogelijk moet de patiënt dan nogmaals worden geprikt, wat niet prettig is en vertraging in diagnostiek en behandeling kan opleveren. Daarnaast kunnen er fouten optreden bij de rapportage van glucose waarden (nuchter versus niet nuchter), gezien het verschil in systematiek en aangepast pakket. Ook is de logistiek in het laboratorium ingericht op het nieuwe materiaal, waardoor eventueel handmatige monsters moeten worden teruggezocht bij gebruik van het oude formulier, met een verhoogde kans op fouten.

Meer informatie?

Heeft u inhoudelijke vragen of wilt u meer achtergrondinformatie?