Datum
16 juni 2019

BSN is van vitaal belang

Voor alle zorgverleners is het controleren en gebruiken van het Burger Service Nummer (BSN) in het belang van de patiënt. Zodra de zorginformatie met andere zorgpartijen wordt gedeeld, kunnen op eenvoudige wijze de gegevens gekoppeld worden aan de juiste patiënt op basis van het BSN.

Controle identiteitsbewijs

Saltro besteedt bij de bloedafname veel aandacht aan het controleren en complementeren van de gegevens op het aanvraagformulier. Deze intensieve controle is nodig om mogelijke fouten te corrigeren. Daarom vragen wij aan de patiënt het identiteitsbewijs.

Onzorgvuldigheden in administratie

In de dagelijkse praktijk ontvangt Saltro veel patiëntmaterialen rechtstreeks van de huisartsenpraktijk. De patiëntmaterialen zijn door arts of praktijkondersteuner afgenomen en worden samen met het aanvraagformulier door Saltro opgehaald of door de patiënt afgegeven op de bloedafnamelocatie. Helaas worden daarbij nog te vaak fouten gemaakt, bijvoorbeeld het verwisselen van de persoonsgegevens van echtlieden.

Gewenste werkwijze

Het helpt ons enorm als aanvraagformulieren van een etiket zijn voorzien met de patiëntgegevens die bij het patiëntmateriaal horen. In de voorgeschreven werkwijze worden de materialen en formulieren in het bijzijn van de patiënt voorzien van labnummers, om verwisseling te voorkomen. Het zou erg helpen als in de huisartsenpraktijk dezelfde methode wordt gehanteerd.

Meer informatie over de werkwijze en controle van het BSN kunt u vinden op de site van de SVB-Z en de KNMG (5.7 Identificatie van patiënten met BSN)