Datum
28 november 2018

E-health: gewoon doen!

De implementatie en het gebruik van eHealth blijft achter. Bijzonder als je kijkt naar alle actuele ontwikkelingen: een stijgend aantal chronisch zieken in Europa, een kritische zorgvrager die graag in the lead is, een krimpende arbeidsmarkt. En tegelijkertijd komen er steeds meer nieuwe technische mogelijkheden voor diagnostiek, monitoring en begeleiding.

"E-health wordt beter gebruikt als er sprake is van ‘blended care’, d.w.z. dat e-health volledig geïntegreerd is in de bestaande zorg. Zo maken we de zorg echt beter”, aldus Esther Talboom-Kamp.

Lees de hele blog van Esther op de site van ICT&health.
Klik hier