Datum
5 juni 2019

Bloedverdunners bij de tandarts

Een goed gebit is erg belangrijk. Hiervoor zijn soms ingrepen nodig zoals bijvoorbeeld het trekken van tanden en kiezen of het inbrengen van implantaten. Als u bloedverdunners gebruikt, bent u misschien ongerust dat dit te veel bloedverlies gaat geven. Maar veel tandheelkundige ingrepen zijn heel goed mogelijk terwijl u bloedverdunners gebruikt. Daar gaat wel enige voorbereiding aan vooraf.

Wat te doen?
  • Belangrijk is dat u de tandarts altijd inlicht dat u een antistollingsmedicijn gebruikt. De hulpverlener kan dan bepalen aan de hand van het ACTA-protocol of het voor u nodig is om tijdelijk de bloedverdunners te onderbreken.
  • Zodra u een datum heeft gekregen voor de ingreep, geeft u dit door aan de trombosedienst. De medewerkers van de trombosedienst zorgen er voor dat de INR-waarde rondom de ingreep niet te hoog is. Vaak prikt u vlak van te voren nog een keer de INR-bloedwaarde. Ook kunnen de medewerkers overleggen met de tandarts over het optimale beleid.

Zo kunt u veilig een ingreep aan uw gebit ondergaan en… wie het laatst lacht, lacht het best!