Datum
28 mei 2019

Blaasontsteking onderzoek

Het Amsterdam UMC doet onderzoek naar betere diagnostiek van urineweginfecties in verpleeghuisbewoners zie www.progress-onderzoek.nl. De artsen microbioloog van Saltro verlenen graag hun medewerking aan dit zeer relevante onderzoek en helpen de onderzoeksgroep bij het vinden van verpleeghuizen die willen deelnemen. Werkt u in een verpleeghuis en heeft u interesse in deelname dan kunt u contact opnemen direct met de studie coördinator progress@amc.nl of met een van de artsen microbioloog van Saltro.

Waarom deze studie?

Het herkennen van een blaasontsteking bij ouderen kan lastig zijn en is moeilijk met zekerheid vast te stellen. Dit komt doordat de klachten die passen bij een blaasontsteking op oudere leeftijd vaak niet duidelijk zijn. Ook hebben ouderen vaker bacteriën in de urine zonder dat er sprake is van een ontsteking. Doordat klachten onduidelijk zijn en de standaard diagnostiek van een urinekweek ons in de steek laat krijgen ouderen vaker dan nodig antibiotica voorgeschreven. Risico hiervan is bijwerking van medicatie en meer antibioticaresistentie. Het beter kunnen diagnosticeren van een blaasonsteking in deze kwetsbare groep is daarom een zeer relevante vraag.

Opzet PROGRESS studie

In de PROGRESS studie (Point-of-caRe diagnOstics to Guide appRopirate antimicrobial thErapy of urinary tract infectionS in nursing homeS), wordt onderzocht of het éénmalig meten van ontstekingseiwitten in bloed een urineweginfectie beter kan diagnosticeren dan de huidige procedures. Voor het onderzoek worden verpleeghuisbewoners vooraf om toestemming gevraagd om deel te nemen. Indien toestemming is verkregen en er is sprake van een verdenking op een blaasontsteking wordt de bewoner werkelijk geïncludeerd in de studie. Een onderzoeker van het studieteam komt dan op locatie urine verzamelen, vingerprikbloed afnemen en een aantal gegevens uitvragen. Het bloed wordt onderzocht centraal onderzocht op eiwitten CRP en procalcitonine.