Datum
22 mei 2018

Algemene Verordening Gegevensbescherming
en de privacy van uw patiënten

Vanaf 25 mei is de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) van kracht. Vanaf dan geldt dezelfde privacy in de hele EU. Deze wet vervangt onder andere de bestaande Wet bescherming persoonsgegevens. Saltro heeft diverse maatregelen getroffen om de privacy van haar patiënten, relaties en medewerkers te beschermen.

Verwerkersovereenkomst

Op de verwerking van persoonsgegevens is vanaf 25 mei aanstaande de AVG van kracht. De AVG bepaalt, net als de Wet bescherming persoonsgegevens dat deed, wat een persoonsgegeven is, wanneer u persoonsgegevens wel of niet mag verwerken, wat de rechten zijn van de personen wiens persoonsgegevens worden verwerkt en wat u moet doen als u een datalek constateert.Volgens de nieuwe privacywetgeving is een verwerkersovereenkomst verplicht tussen een verwerkingsverantwoordelijke (de partij die bepaalt waarom er persoonsgegevens worden verzameld en hoe dat dan gebeurt.) en een verwerker (een externe partij die in opdracht persoonsgegevens verwerkt).


Bij Saltro worden persoonsgegevens van patiënten verwerkt. Echter stellen wij bij Saltro zelf het doel en de middelen van die verwerkingen vast. Wij registreren immers zelfstandig de gegevens van de aanvraagformulieren in eigen systemen en wij beheren deze ook zelf. Naar onze mening is Saltro om die reden, net als de huisarts, zelfstandig verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat u als huisarts net als wij als diagnostisch centrum, passende technische en organisatorische maatregelen moet treffen om dit te waarborgen. Zo zult u ook kritisch moeten kijken naar de informatiebeveiliging van patiëntportalen, het veilig verzenden van e-mails en het elektronisch delen van data.

Lees hier alle informatie over wat de AVG van zorgaanbieders verlangt.

Klik hier

Verdere impact informatiebeveiliging en AVG

De nieuwe Europese wetgeving vraagt niet alleen om zorgvuldig om te gaan met de privacy van personen maar verlangt bijvoorbeeld ook van ons dat wij huisartsen die gebruik maken van Point of Care Testing gaan ‘auditen’. De 200 praktijken die gebruik maken van POCT, delen informatie met ons welke wij bewerken. Deze praktijk ontvangen dan ook binnenkort een verwerkersovereenkomst van ons of hebben deze inmiddels ontvangen.

Vanzelfsprekend houden wij u hiervan op de hoogte.

Meer weten?

Wilt u hier meer informatie over de nieuwe wetgeving? Neem dan contact op met kwal@saltro.nl