Datum
29 oktober 2018

Analysers CRP Point of Care gekoppeld aan Het Praktijklab

Het Praktijklab staat voor point of care testing (POCT) in de huisartsenpraktijk, met innovatieve en betrouwbare apparatuur die we koppelen aan ons laboratorium- en kwaliteitssysteem. Uitslagen van testen worden real-time gemonitord en krijgt u direct te zien, waardoor u gelijk een behandeling kan starten als dat nodig is. Snelle en effectieve zorg dus. De testen neemt u of een medewerker binnen uw praktijk zelf af. Saltro levert de apparatuur en zorgt voor installatie, onderhoud, advies, scholing, validatie en consultatie.

Koppeling met het laboratorium- en kwaliteitssysteem van Saltro

Inmiddels zijn ook de CRP Point of Care analysers gekoppeld aan het laboratorium- en kwaliteitssysteem van Saltro. Door deze koppeling worden patiëntgegevens via een scanner ingelezen in de CRP analyser en via een beveiligde verbinding naar Saltro gestuurd. De CRP uitslag wordt vervolgens als een gevalideerde uitslag verzonden naar het HIS van de aanvrager. Door deze nieuwe manier van werken worden risico’s op fouten geëlimineerd. Daarnaast kunnen wij kwaliteit voor u nog beter borgen omdat wij real-time inzicht hebben op de uitgevoerde CRP’s. Ook is het na koppeling mogelijk om andere point of care toepassingen te gaan gebruiken in de praktijk.

Uw werkwijze is door dit proces aangepast. U maakt nu voorafgaand aan de test een order aan. Het na afloop verwerken van de test in ZorgDomein komt hierdoor te vervallen.

Nog even in het kort:

· De gegevens worden via de handscanner ingevoerd in de POCT analyser

· Kwaliteitsborging door online en real-time monitoring te testen door koppeling POCT analyser met Saltro-systemen

· Er wordt gewerkt conform de Richtlijn Point of care testing (POCT) in de huisartsenzorg en ISO 15189


Voor meer informatie over de mogelijkheden van het Praktijlab van Saltro kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van Saltro of via hetpraktijklab@saltro.nl