Datum
27 februari 2020

Aanpassen afkapgrens screening drugs in urine

De European Workplace Drug Testing Society (EWDTS) heeft richtlijnen opgesteld over hoe screeningstesten op de aanwezigheid van drugs in urine en confirmaties uitgevoerd moeten worden.

Afkapgrenzen

De afkapgrenzen die in deze richtlijn worden genoemd voor screening komen overeen met de door ons gebruikte afkapgrenzen die in het verleden vastgesteld zijn door een multidisciplinaire expertgroep drugsonderzoek. Uitzondering hierbij is de afkapgrens voor amfetamine-achtige drugs (inclusief MDMA/xtc).

Verlaging huidige grens

Vanaf 1 april 2020 zullen wij de afkapgrens van 500 ng/mL uit de EWDTS richtlijn toepassen. Dit is een verlaging ten opzichte van de huidige grens van 1000 ng/mL. Op verzoek kan altijd een bevestigingsonderzoek (confirmatie) worden uitgevoerd om fout-positieve uitslagen op te sporen, wanneer een positieve uitslag niet verwacht wordt. Alle positieve monsters worden gedurende 1 jaar bewaard.

De EWDTS afkapwaarden geven voor het genoemde screeningsdoel (drugshulpverlening, workplace testing, penitentiaire inrichtingen) een optimale balans tussen sensitiviteit en specificiteit.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Contactgegevens