Datum
16 december 2019

Wijzigingen diagnostiek Troponine I, amylase en rapportage M-proteïne

Per 6 januari 2020 gaat Saltro over op een andere meetmethode voor high sensitive troponine I. De amylase-bepaling verdwijnt uit het pakket. Daarnaast zullen wij de verschillende fracties eiwitten van het eiwitspectrum in het kader van M-proteine diagnostiek niet meer rapporteren.

Troponine I (high sensitive)

Troponine I is in de huisartsenpraktijk een lastige parameter voor het aantonen van een myocardinfarct, omdat niet goed gebruik kan worden gemaakt van de typische ‘rise and fall’ biochemie van troponine binnen de eerste uren na een myocardinfarct. Voor uitsluiten van een mycoardinfarct is troponine wel goed bruikbaar. Klachten passend bij een myocardinfarct dienen hiervoor gedurende tenminste 3 uur aanwezig te zijn voordat troponine voldoende gestegen is in het bloed om resultaten toe te kunnen passen bij het uitsluiten van een myocardinfarct.

Wat betreft de aanvraag zal er voor u niets veranderen. Een troponine I zal vrijwel altijd een spoed indicatie hebben. Hiervoor dient u een cito aanvraag te plaatsen zoals voorheen. Echter wat betreft de rapportage treden er wel wijzingen op. Wij zullen uitslagen rapporteren vanaf 6 januari 2020 voorzien van interpretatie.

De volgende interpretaties (bron: Richtlijn European Society of Cardiology, 2015) zijn van toepassing (zie ook stroomschema in de bijlage) en worden meegestuurd met het verkregen resultaat.

  • <0,004 µg/L: Myocardinfarct onwaarschijnlijk indien klachten langer dan 3 uur bestonden voor bloedafname. Indien klachten korter dan 3 uur bestonden voor bloedafname: overweeg verwijzing of observatie en herhaalde test na 1-3 uur (conform ESC richtlijn 2015).
  • >0,05 µg/L: Myocardinfarct waarschijnlijk, mits er geen sprake is van eindstadium nierfalen.
  • 0,004-0,05 µg/L: Grijs gebied, myocardinfarct niet uit te sluiten. Indien klachten korter dan 3 uur bestonden voor bloedafname: overweeg verwijzing of observatie en herhaalde test na 1-3 uur (conform ESC richtlijn 2015).
  • Verhoogde uitslagen >0.004 µg/L zullen altijd worden doorgebeld.

Door het overstappen naar een andere meetmethode kunnen we sneller in de uitslagen voorzien dan voorheen en kunnen we op korte termijn ook overstappen op dezelfde buissoort als voor de meeste van onze andere bepalingen.

Amylase

Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten heeft het geen meerwaarde om zowel amylase als lipase te bepalen bij het onderzoek naar leveraandoeningen (m.n. pancreatitis). Lipase is van beide enzymen de beste test wat betreft sensitiviteit en specificiteit. Een combinatie bepaling verhoogt beide niet verder. In het kader van zinnige en zuinige zorg zal Saltro vanaf 2020 geen amylase meer aanbieden. Mocht u dit toch nog per abuis aanvragen, dan zetten we de aanvraag automatisch om naar lipase.

  • Lipase uitslagen >300 U/L worden aan u doorgebeld.

Eiwitspectrum (M-proteine diagniostiek) rapportage

De verschillende fracties (percentage albumine, alpha-1, alpha-2, beta en gamma-globuline) van de eiwit elektroforese in het kader van de M-proteïne diagnostiek zullen we vanaf 2020 niet meer rapporteren. Deze fracties zijn namelijk niet van toegevoegde waarde voor de klinische vraagstelling en eventuele diagnostische criteria. Uiteraard worden de aan- of afwezigheid van een M-proteïne en de kwantificatie hiervan wel gerapporteerd.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Klik hier voor de contactgegevens van de vakspecialisten van klinische chemie