Near-patient-testing

Voor het verbeteren van de trombosezorg stapt Saltro over op Near-Patient-Testing (NPT). Dit is een nieuwe werkwijze in de zorg waarbij een eenvoudige meting van de stollingswaarde (INR) door de eigen zorgmedewerkers uit de instelling gedaan wordt. De NPT-meting verhoogt de kwaliteit van de trombosezorg in uw instelling, betrekt personeel bij de antistollingsbehandeling en is prettiger voor uw cliënten. Deze cliëntvriendelijke metingen vervangen de vaste prikbezoeken van onze trombosedienst. Steeds meer zorginstellingen in Nederland stappen over op deze methode.

Hoe werkt NPT?

NPT is heel eenvoudig en wordt door Saltro met behulp van een training uitgelegd aan uw medewerkers. De trombosedienst van Saltro blijft eindverantwoordelijk voor de behandeling, maar de bepaling van de stollingswaarden wordt verzorgt door de zorginstelling. Met een simpele vingerprik nemen uw medewerkers op een zelf gekozen moment bloed af bij de cliënt. De stollingswaarde wordt dan direct bepaald. Samen met eventuele opmerkingen wordt het resultaat online verwerkt. Saltro verwerkt deze gegevens en stelt een doseerkalender vast. Aan het eind van de dag kunnen uw medewerkers de doseerkalender online downloaden en meteen gebruiken.

NPT geeft voordelen voor uw organisatie, uw medewerkers en de cliënt
Zelfmeting van de INR door uw medewerkers verbetert de kwaliteit van trombosezorg. Daarnaast zijn uw medewerkers door deze werkwijze nauw betrokken bij de behandeling. Bovendien is NPT een zeer cliëntvriendelijke methode.

Verbeterde kwaliteit
De stollingswaarde (INR) wordt in het bijzijn van de cliënt bepaald. Bij een afwijkende uitslag kan de medewerker mogelijke oorzaken eenvoudig achterhalen en via de applicatie aan ons doorgeven. Uw medewerkers worden door Saltro opgeleid op het gebied van antistollingsbehandeling. Zo leren zij meer over de achtergrond van trombose, het correct uitvoeren van een vingerprik en INR bepalingen. Dit wordt door veel medewerkers ervaren als een verrijking van hun takenpakket. De dosering verbetert doordat eventuele afwijkingen van het doseervoorstel (pillen die niet zijn ingenomen) via de online applicatie aan ons worden doorgegeven. De informatieoverdracht verbetert en administratieve fouten worden voorkomen doordat uw medewerkers en de medewerkers van de trombosedienst Saltro online in hetzelfde cliëntdossier werken. Als organisatie bepaalt u, in overleg met Saltro, zelf het tijdstip waarop cliënten worden geprikt. Dit betekent: minder zoeken naar cliënten en een beter gestroomlijnde organisatie. Uit wetenschappelijke studies is gebleken dat zelf meten leidt tot minder trombo-embolische complicaties in vergelijk met reguliere controles.

Verdieping voor uw medewerkers
De kennis over de trombosebehandeling wordt vergroot bij de getrainde medewerkers. Bij een afwijkende waarde kunnen zij via de afdeling eenvoudig achterhalen wat daarvan de oorzaak is. Er is meer flexibiliteit in de priktijd. Bij de start van het NPT traject maakt u met ons als trombosedienst afspraken voor een routine waarin we rekening houden met uw dagschema. Veel verzorgenden beschouwen deze taakuitbreiding als een verrijking.

Meer tevreden cliënten
Een vingerprik wordt als minder belastend ervaren dan een veneuze bloedafname.[2] De cliënt vindt het plezieriger om geprikt te worden door een vertrouwd persoon.

NPT in uw instelling
Saltro biedt u de mogelijkheid om gebruik te maken van NPT. We nemen u zorg uit handen bij het implementeren van de nieuwe werkwijze binnen uw instelling en zorgen ervoor dat uw medewerkers goed opgeleid worden. Als trombosedienst bespreken wij graag hoe de financiering van NPT met u kan worden gerealiseerd. Voor de tijd die uw medewerkers kwijt zijn met de vingerprik, ontvangt u een financiële vergoeding van Saltro. Uw medewerkers worden opgeleid door onze doseeradviseurs met behulp van een groepstraining op locatie en een e-learning.

Contact

Neem gerust contact op met ons voor advies over de organisatie en planning van een NPT-traject. Samen met u kunnen we de trombosezorg verbeteren.