Antibioticabeleid Saltro meldingsplichtige ziekten

Op de website van de het RIVM is een lijst met meldingpslichtige ziekten beschikbaar. Deze zijn ingedeeld in verschillende groepen gebaseerd op de mate waarin dwingende maatregelen opgelegd kunnen worden om de publieke gezondheid te beschermen. De groepen A, B1 en B2 zijn opgenomen in de Wet publieke gezondheid.

Mogelijk wettelijke maatregelen: gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie, gedwongen onderzoek, gedwongen quarantaine (inclusief medisch toezicht), verbod van beroepsuitoefening. Dit geldt voor:
Mogelijk wettelijke maatregelen: gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie, gedwongen onderzoek, verbod op beroepsuitoefening. Dit geldt voor: