Klachtenregeling volgens de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Hoe klachten van patiënten binnen een zorgorganisatie behandeld worden, is geregeld in de klachtenregeling van Saltro naar aanleiding van de Wkkgz. Het doel van de Wkkgz is een laagdrempelige en effectieve manier van het afhandelen van klachten die ervoor zorgt dat zowel degene die een klacht heeft als Saltro naar tevredenheid is.

Een klacht kan een belangrijk signaal zijn. Door adequaat om te gaan met klachten, kan Saltro de dienstverlening verbeteren. Van klachten kan geleerd worden en kunnen aanleiding zijn om maatregelen te treffen, waardoor de kwaliteit van de verleende zorg verbeterd wordt.