Diensten op maat voor instellingen en bedrijven

Saltro kan ook voor instellingen laboratoriumdiagnostiek en functieonderzoek verzorgen. Aangepast aan de wensen van uw organisatie kunnen wij op maat afspraken maken. De afspraken worden vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA).

Specifieke ervaring en planning voor bloedafname

Veel instellingen hebben patiëntengroepen die een bijzondere benadering vereisen. De medewerkers van Saltro zijn getraind om op de juiste manier om te gaan met deze patiënten.
Een van de diensten die we kunnen bieden is de planning van bloedafname. Hierbij zorgt Saltro voor de planning van de bloedafnames bij de mensen die periodiek geprikt moeten worden. Saltro kan bloedafnames in de instelling doen en patiënten oproepen om naar een Saltro-locatie te komen.

Voor welke instellingen?

Saltro maakt afspraken op maat met:

  • GGZ-instellingen;
  • Penitentiaire inrichtingen;
  • TBS-klinieken;
  • Asielzoekerscentra;
  • Revalidatiecentra;
  • Verpleeg- en verzorgingshuizen;
  • Zorginstellingen voor mensen met een beperking.

Valt uw organisatie niet in één van de bovengenoemde categorieën, maar vraagt u wel laboratoriumdiagnostiek aan? Neem dan gerust contact met ons op. Wij bespreken graag met u wat Saltro voor uw organisatie kan betekenen.

Ook met bedrijven kan Saltro individuele afspraken maken. De bedrijfsarts kan diagnostiek dan uitbesteden aan Saltro. In dat geval wordt een contract afgesloten met SDMS BV, een volle dochter van Saltro.

Neem voor meer informatie contact op

Wendie Smit
Accountmanager
E-mail: wsmit@saltro.nl
Telefoon: 06-38215159

Of vul onderstaan contactformulier in