GGZ protocollen

Saltro heeft voor GGZ instellingen verschillende protocollen. In het overzicht onder aan deze pagina vindt u welke protocollen er zijn en wanneer u deze protocollen kunt aanvragen.

Wat zijn protocollen?

Protocollen zijn richtlijnen die Saltro in samenwerking met artsen van GGZ-instellingen heeft opgesteld voor diagnostiek bij opname, jaarlijkse screening en/of bij gebruik van bepaalde medicijnen. Per protocol is afgesproken welke bepalingen periodiek uitgevoerd moeten worden ten behoeve van de behandeling van de patiënt.

Hoe vraagt u protocollen aan?

Er zijn speciale aanvraagformulieren voor het aanvragen van deze diagnostiek bij Saltro. Ze zijn speciaal voor GGZ instellingen gemaakt. Bent u arts in een GGZ-instelling en wilt u ook Saltro protocollen aanvragen?Neem dan contact op met accountmanager Wendie Smit. Saltro kan ook de protocollen voor u inplannen zodat de patiënt periodiek wordt opgeroepen voor diagnostisch onderzoek.

Specificatie van bepalingen:

Het Volledige Bloedbeeld:
HB/MCV, Hematocriet, Leucocyten Differentiatie Trombocyten, Leucocyten en Trombocyten (los)

De Nierfunctie:
Natrium, Kalium, Kreatinine ( incl. MDRD) en Ureum.

De Leverfunctie:
Alkalische Fosfatase, ASAT, ALAT, G-GT, Bilirubine totaal en LDH.

Het Lipiden-spectrum:
Triglyceriden, Cholesterol totaal, LDL-Cholesterol HDL-Cholesterol en Cholesterol/ HDL ratio.

Lijst met protocollen