Diagnostisch Toets Overleg (DTO)

Wij hechten veel waarde aan de professionele ontwikkeling van zorgverleners binnen de eerste lijn. Daarom verzorgen wij regelmatig Diagnostische Toets Overleggen (DTO’s). Het DTO is een periodieke intercollegiale toetsing waarbij u feedback krijgt over uw aanvraaggedrag. DTO is een effectieve methode om uw aanvraaggedrag te optimaliseren en zo bij te dragen aan zinnige en zuinige zorg.

Met DTO doelmatig aanvragen

Met de spiegelinformatie uit de laboratoriumsystemen van Saltro geven we inzicht in uw aanvraaggedrag. Er kunnen opvallende verschillen zijn tussen aanvragen van u en die van collegae in de praktijk. Ook verschillen tussen praktijken binnen een huisartsengroep kunnen we inzichtelijk maken. Met deze kennis kunnen we u zo goed mogelijk ondersteunen bij het aanvragen van diagnostiek.

Met DTO ondersteuning op maat

Tijdens het DTO wordt een onderwerp behandeld dat actueel is voor u en uw collegae (huisartsengroep). Er kan gekozen worden uit een aantal onderwerpen, zie onderstaande lijst. Om ervoor te zorgen dat het DTO aansluit op de wensen en behoeften, betrekken we een huisarts uit de huisartsengroep bij de voorbereiding.

Het DTO duurt gemiddeld 1,5 uur. Eerst wordt het onderwerp theoretisch behandeld, ondersteund met een casus en beeldmateriaal. Vervolgens wordt er onder leiding van een van onze vakspecialisten gekeken naar het aanvraaggedrag van de huisartsengroep. In verband met de voorbereiding is het voor ons van belang om 6 weken voorbereidingstijd te hanteren. De geplande bijeenkomst gaat door bij minimaal 6 deelnemers.

Meer informatie over DTO
Heeft u interesse in DTO of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via e-mail nascholingen@saltro.nl

DTO's gegeven door een arts-microbioloog

In dit DTO wordt de data teruggekoppeld (24 maanden) voor aanvragen naar virale, bacteriële en parasitaire verwekkers van gastro-enteritis. De NHG standaard Acute Diarree is het uitgangspunt. De aanvraagdata worden een week voor de bijeenkomst toegestuurd aan de deelnemende huisartsen. Het DTO zelf is een interactieve presentatie waarin casuïstiek, achtergrondinformatie over microbiële verwekkers, de behandeling en spiegelinformatie besproken wordt.

Het DTO wordt gegeven door een van de artsen microbioloog van Saltro en duurt maximaal 90 minuten. Tijd en datum kan in overleg met de artsen microbioloog worden afgesproken.
In dit DTO wordt de data teruggekoppeld voor aanvragen naar Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (24 maanden) te weten de ‘Big Five’ en Mycoplasma genitalium en Trichomonas vaginalis. De soa richtlijn voor de tweede lijn uit 2018 en de SeksHAG beslisboom worden besproken en de verschillende behandelopties. Ook wordt er stilgestaan bij de mogelijkheden in de eerste lijn voor PreP-zorg. Het DTO is een interactieve presentatie met lokale en landelijke spiegelinformatie.

Het DTO wordt gegeven door een van de artsen microbioloog van Saltro en duurt maximaal 90 minuten. Tijd en datum kan in overleg met de artsen microbioloog worden afgesproken.
In dit DTO wordt de data teruggekoppeld (24 maanden) van de urinekweken inclusief resistentiepatronen. De NHG standaard urineweginfecties is het uitgangspunt. Het DTO is ontwikkeld in samenwerking met INSZO Instituut voor Zorg Optimalisatie. Het DTO bestaat uit een e-learning (vooraf) en een groepsbijeenkomst. Aan de hand van casuïstiek en voorbeeld resultaten worden de volgende onderwerpen behandeld: aanvraaggedrag, interpretatie van urinekweken inclusief valkuilen resistentiegegevens van de eigen groep gespiegeld met landelijke resistentiegegevens, en tot slot de behandeling van urineweginfecties.

Het DTO medische microbiologie wordt gegeven door één van de artsen microbioloog van Saltro. De e-learning duurt ongeveer 30 minuten en de groepsbijeenkomst duurt maximaal 90 minuten. Tijd en datum kan in overleg met de artsen microbioloog worden afgesproken. Het DTO kan op verzoek gecombineerd worden met een FTO in samenwerking met de apotheker over urinewegmiddelen.

DTO's gegeven door een arts-klinisch chemicus

In dit DTO wordt de data voor aanvragen van algemeen bloedonderzoek zoals beschreven in LESA Rationeel aanvragen van laboratorium diagnostiek staat beschreven (bezinking, hemoglobine, glucose, TSH, kreatinine en ALAT). Het doel van dit bloedonderzoek is het uitsluiten van mogelijk ernstigere pathologie bij onverklaarde klachten (NHG standaard SOLK, M102) en is het meest aangevraagde onderzoek door huisartsen. We zullen o.a. ingaan op de achtergrond van de bovengenoemde bepalingen, kosten hiervan en ook de meerwaarde van CRP boven de bezinking toelichten.

Het DTO wordt gegeven door een van de klinisch chemici van Saltro en duurt maximaal 90 minuten. Tijd en datum kan in overleg met de klinisch chemici worden afgesproken.
De NHG standaard chronische nierschade (M109, 2018) is basis voor deze DTO. De verschillende klinisch chemische parameters voor nieraandoeningen komen aan bod en ook de valkuilen bij urinediagnostiek worden aangestipt. De belangrijkste wijzigingen in de standaard t.o.v. de vorige versie zullen worden besproken en wat het verschil tussen de eGFR berekend met de MDRD versus de CKD-epi formule is.

Het DTO wordt gegeven door een van de klinisch chemici van Saltro en duurt maximaal 90 minuten. Tijd en datum kan in overleg met de klinisch chemici worden afgesproken.

In dit DTO zullen de verschillende oorzaken van anemie de revue passeren zoals beschreven in de NHG standaard anemie (M76), alsmede de bijbehorende screenende diagnostiek en de mogelijk in te zetten vervolgonderzoeken en het te volgen beleid. Een toelichting zal gegeven worden op anemie-analyse diagnostiek (reflex-testing), zoals deze bij Saltro is ingericht. Indien gewenst kan er in meer detail worden ingegaan op een specifieke oorzaak van de anemie.

Het DTO wordt gegeven door een van de klinisch chemici van Saltro en duurt maximaal 90 minuten. Tijd en datum kan in overleg met de klinisch chemici worden afgesproken.
In dit DTO wordt de zin en onzin van het bepalen van vitamines besproken en worden de bijbehorende data teruggekoppeld: vitamine D, B1, B6, B12, methylmalonzuur, foliumzuur en magnesium. Het DTO is een interactieve presentatie met casuïstiek, achtergrondinformatie en spiegelinformatie. Het DTO wordt gegeven door een van de klinisch chemici van Saltro en duurt maximaal 90 minuten. Tijd en datum kan in overleg met de klinisch chemici worden afgesproken.
Leveraandoeningen
Tijdens dit DTO worden de leverfuncties en leverziekten besproken evenals de klinisch chemische parameters voor leveraandoeningen, zoals beschreven in de NHG-standaard virushepatitis en andere leveraandoeningen (M22). Daarnaast wordt het beleid bij afwijkende leverparameters behandeld, zoals deze in de verschillende standaarden terugkomen.
Het DTO wordt gegeven door een van de klinisch chemici van Saltro en duurt maximaal 90 minuten. Tijd en datum kan in overleg met de klinisch chemici worden afgesproken.
Aan de hand van casuïstiek komen diagnostisch uitdagingen en interpretaties van lab uitslagen aan bod die specifiek in de psychiatrie voor komen bij algemeen bloedonderzoek: inflammatie, neuropathie, maligne neuroleptica syndroom, hyperprolactinemie, schildklier, leverziekten, nierschade.
Verder wordt inzicht gegeven in pre-analytische en analytische processen die lab uitslagen kunnen beïnvloeden en aan de invloed van het gebruik van medicijnen op lab uitslagen. Het onderwijs is interactief met veel vragen.
Het DTO wordt gegeven door een klinisch chemicus van Saltro en duurt maximaal 90 minuten. Tijd en datum kan in overleg met de klinisch chemici worden afgesproken.
In dit DTO zullen de verschillende klinisch chemische parameters voor het aantonen dan wel uitsluiten van het cardiovasculair risico behandeld worden en bij welke risicogroepen dit van belang is. Dit wordt beschreven in de NHG-standaard CVRM (M84) /Multidisciplinaire richtlijn CVRM (2019). Daarbij is er in 2020 een praktische handleiding bij de NHG standaard CVRM verschenen. Belangrijke aandachtspunten worden tevens aangestipt worden, zoals wel of niet een nuchtere afname, het non-HDL cholesterol en valkuilen bij de LDL-cholesterol bepaling.
Het DTO wordt gegeven door een klinisch chemicus van Saltro en duurt maximaal 90 minuten. Tijd en datum kan in overleg met de klinisch chemici worden afgesproken.