Profylaxe tuberculose

Latente tuberculose

Indicaties voor behandeling van latente tuberculose:

1. Een positieve Mantoux die waarschijnlijk het gevolg is van een recent (< 2 jaar tevoren) verworven infectie, b.v. na recent contact met een bekende besmettelijke bron of met risicogroepen voor tuberculose, of na een recente reis naar een gebied met hoge tuberculoseprevalentie.

2. Contact met open tbc bij een kind < 5 jaar (totdat een Mantoux-omslag is uitgesloten), en positieve Mantoux bij kind < 5 jaar.

3. Risicopatiënten met omstandigheden of aandoeningen met verhoogde kans op het ontwikkelen van actieve tbc:

positieve Mantoux bij ernstige stoornissen van de cellulaire immuniteit:
-HIV-infectie (CD4-aantal <500 mm3)
-anti-rejectietherapie na transplantatie
-behandeling met hoge doses corticosteroïden (>15 mg/dag prednison gedurende tenminste 4 weken);
-behandeling met anti-TNF-middelen.

De behandeling van een latente tuberculose-infectie (LTBI) bij een persoon met een normale of niet ernstige verminderde cellulaire immuniteit, en zonder fibrotische restafwijkingen, dient te bestaan uit 6 maanden isoniazide (6H) dagelijks, of 3 maanden isoniazide en rifampicine (3HR) dagelijks, of 4 maanden rifampicine (4R) dagelijks.

Behandeling in overleg met met de internist-infectioloog, medisch microbioloog of longarts.

Bron: Swab richtlijn latente tuberculose
https://adult.swabid.nl/en/node/8803

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl