Profylaxe lyme

Post-expositie profylaxe, Lyme

> 18 jaar
doxycycline
po 200mg enkele dosis
Indien niet-zwanger en leeftijd > 8 jaar
azitromycine
po 500 mg enkele dosis
Indien zwanger

Antibiotische profylaxe vermindert het risico op lymeziekte indien de profylaxe binnen 72 uur na het verwijderen van de teek gegeven wordt. Wanneer de kans op lymeziekte klein is zoals wanneer de teek korter dan 24 uur op de huid heeft gezeten, wegen de nadelen (bijwerkingen) niet op tegen de voordelen. Het alternatief om af te wachten en goed op te letten op ziekteverschijnselen en te behandelen als die zich voordoen is een verantwoord alternatief.

Bron: NHG richtlijn lymeziekte (2013)
https://richtlijnen.nhg.org/multidisciplinaire-richtlijnen/lymeziekte?tmp-no-mobile=1

CBO Richtlijn Lymeziekte 2013
https://www.rivm.nl/documenten/cbo-richtlijn-lymeziekte-juli-2013

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl