Bijtwonden

> 18 jaar
amoxicilline + clavulaanzuur
po 500/125mg 3dd 5 dagen
doxycycline
po 100mg 1dd 5 dagen (oplaaddosis 200mg)
Indien penicilline-overgevoeligheid

Antibiotische profylaxe is geïndiceerd bij:
Mensen- of kattenbeet
Bijtwonden aan hand/pols, been/voet, genitaliën of gelaat
Diepe prikbeten en kneusbijtwonden
Patiënten uit risicogroepen zoals:
- Verhoogd risico op gecompliceerd beloop door een verminderde afweer
- Verhoogd risico op endocarditis
- Verhoogd risico op infectie van een gewrichtsprothese

Ga na of er een indicatie is voor tetanusprofylaxe.
Zie hiervoor NHG-Behandelrichtlijn Tetanusprofylaxe: https://www.nhg.org/?tmp-no-mobile=1&q=node/73711 en stroomschema RIVM (https://lci.rivm.nl/sites/default/files/2020-08/Stroomschema%20Tetanus-PEP%202020.pdf)

Bron: NHG-Behandelrichtlijn Traumatische wonden en bijtwonden https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/traumatische-wonden-en-bijtwonden#volledige-tekst-kader-1-spoed
Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl/.

Traumatische wonden

> 18 jaar
flucloxacilline
po 500mg 4dd 7 dagen
claritromycine
po 500mg 2dd 7 dagen
Indien penicillineovergevoeligheid of zwangerschap/lactatie
clindamycine
po 600mg 3dd 7 dagen
Indien penicillineovergevoeligheid of zwangerschap/lactatie

Ga na of er een indicatie is voor tetanusprofylaxe.
Zie hiervoor NHG-Behandelrichtlijn Tetanusprofylaxe (https://www.nhg.org/?tmp-no-mobile=1&q=node/73711) en stroomschema RIVM (https://lci.rivm.nl/sites/default/files/2020-08/Stroomschema%20Tetanus-PEP%202020.pdf)

Bron: NHG-Behandelrichtlijn Traumatische wonden en bijtwonden (2017)
https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/traumatische-wonden-en-bijtwonden#volledige-tekst

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl

Prikaccident of seksueel contact

Na een accident dient een risico-inschatting te worden gemaakt over de transmissiekans van het accident en de kans op HIV-seropositiviteit van de bron.

Indien risico op infectie > 0,3% start PEP
Indien risico op infectie 0,1-0,3% overweeg PEP
Indien risico op infectie < 0,1 geen start PEP

PEP dient bij voorkeur < 2 uur te worden gestart, tot maximaal 72 uur na het incident.

Voor maatregelen in verband met risico op overdracht van andere ziektes zie het draaiboek prikaccidenten of seksaccidenten LCI:

Bron: Swab richtlijn prikaccident of seksueel contact
https://adult.swabid.nl/nl/node/8814