Adnexitis / salpingitis / PID

Bij o.a. zwangerschap/lactatie verwijs naar 2e lijn. 

Indien verdenking op SOA naast PCR gonorroe ook kweek inzetten in verband met resistentiepatroon.

ofloxacine

+

metronidazol
po 400mg 2dd 14 dagen

+

po 500mg 2dd 14 dagen
levofloxacine

+

metronidazol
po 500 mg 1 dd 14 dagen

+

po 500 mg 2dd 14 dagen
ofloxacine

+

metronidazol

+

ceftriaxon
po 400mg 2dd 14 dagen

+

po 500mg 2dd 14 dagen

+

intramusculair 500mg eenmalig
Indien gonorroe niet is uitgesloten
doxycycline

+

metronidazol

+

ceftriaxon

po 100mg 2dd 14 dagen

+

po 500mg 2dd 14 dagen

+

intramusculair 500mg eenmalig
Indien overgevoeligheid en/of contra-indicatie voor quinolonen
Indien verdenking gonorroe dan in combinatie met ceftriaxon
ofloxacine

+

clindamycine

+

ceftriaxon
po 400mg 2dd 14 dagen

+

po 600mg 3dd 14 dagen

+

intramusculair 500mg eenmalig

Indien overgevoeligheid voor metronidazol
Indien verdenking GO dan in combinatie met ceftriaxon
Bron: Multidisciplinaire Richtlijn Seksueel Overdraagbare Aandoeningen, herziening 2018
https://www.soaaids.nl/sites/default/files/Multidisciplinaire-richtlijn-soa-herziening-2018.pdf

NHG richtlijn pelvic inflammatory disease (2020)
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-pelvic-inflammatory-disease

Swab richtlijn adnexitis/salpingitis/PID
https://adult.swabid.nl/nl/node/8071

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl/.