Otitis media

> 18 jaar
Geen*
amoxicilline
po 750mg 3dd 5-10 dagen
Indien ernstig klinisch beeld
amoxicilline + clavulaanzuur
po 500/125mg 3dd 5-10 dagen
Indien ernstig klinisch beeld
claritromycine
po 500mg 2dd 5 tot 10 dagen
Indien ernstig klinisch beeld en indien penicillineallergie
azitromycine
po 500mg 1dd 3 dagen
Indien ernstig klinisch beeld en indien penicillineallergie
doxycycline
po 100mg 2dd 5 tot 10 dagen
Indien ernstig klinisch beeld en indien penicillineallergie

*In principe geen indicatie voor antibiotica.

Een antimicrobiële behandeling wordt aanbevolen bij een ernstig ziek kind of als het kind zieker wordt, en bij risicofactoren voor complicaties: leeftijd jonger dan 6 maanden, anatomische afwijkingen in het KNO-gebied, zoals bij het syndroom van Down of bij palatoschisis, ooroperaties in de voorgeschiedenis of een gecompromitteerd immuunsysteem.

Overweeg een antimicrobiële behandeling bij kinderen die al bij de eerste presentatie tijdens een OMA-episode otorroe hebben en bij wie ook sprake is van koorts en/of pijn, bij kinderen jonger dan 2 jaar met een dubbelzijdige acute middenoorontsteking, en bij kinderen bij wie na drie dagen nog geen verbetering is opgetreden van koorts en/of pijn.

Bron: Swab richtlijn otitis media
https://adult.swabid.nl/nl/node/6935

NHG Standaard 2014 Otitis media acuta bij kinderen:
https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/otitis-media-acuta-bij-kinderen#idp916928

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl