Helicobacter pylori

> 18 jaar
amoxicilline  
+
claritromycine
po 1000mg 2dd 10 - 14 dagen

po 500mg 2dd 10 - 14 dagen
Met protonpompremmer
claritromycine  
+
metronidazol
po 500mg 2dd 14 dagen  

po 500mg 3dd 14 dagen
Indien penicillineallergie 

Met protonpompremmer
tetracycline 
+  
metronidazol
po 500mg 4dd 14 dagen  
+
po 500mg 3dd 14 dagen
Bij falen therapie
+ bismutoxide 4 dd 120 mg p.o. 14 dagen
+ protonpomp remmer 14 dagen

Geef aansluitend aan behandeling 4 weken een protompompremmer (1 dd) en probeer daarna af te bouwen. Herhaal controle na 4 weken na elke eradicatiebehandeling. Indien na controle geen eradicatie blijkt dan is een tweede behandeling geïndiceerd (een andere therapie dan waarop gefaald is).

Betreft het een tweede eradicatiebehandeling vervang dan claritromycine door metronidazol 2 dd 500mg.


Bij kinderen: verwijs indien opnieuw falen en/of alarmsymptomen.

Indien ten tijde van de antigeentest antibiotica, bismut, protonpompremmers en/of H2-receptorantagonisten worden gebruikt kan de antigeen test fout negatief zijn. U dient dan deze middelen te staken en de test te herhalen.

De termijn voor herhalen van de antigeentest na staken is:
- Antibiotica en/of bismut :4 weken
- Protonpompremmers: 2 weken
- H2-receptorantagonisten: 1 dag

Bron: Swab richtlijn Helicobacter pylori
https://adult.swabid.nl/nl/node/8049

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl