Leptospirose

> 18 jaar
amoxicilline
po 500mg 4dd 7 dagen
Bij mild beeld en zwangeren
doxycycline
po 100mg 2dd 7 dagen
alternatieve keus en als post expositie profylaxe

Bij ernstige vormen is intraveneuze therapie met penicilline G geïndiceerd. Men dient leptospirose zo spoedig mogelijk te behandelen en op grond van de huidige informatie wordt aangeraden om altijd te behandelen, ongeacht het tijdstip van diagnose.

Meldingsplichtige ziekte groep C.

Bron: Behandeling Importziekten, P.A. Kager (ed), AMC, Amsterdam, 2004; update 2013

LCI richtlijn Leptospirose
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/leptospirose

RIVM richtlijn meldingsplichtige ziekten
https://www.rivm.nl/meldingsplicht-infectieziekten

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium:
https://www.kinderformularium.nl