Huid en subcutis

Erythema migrans - Borrelia species

Doorverwijzen indien:   

  • Lyme-geassocieerde facialis parese
  • Neuroborreliose (Lyme)

> 18 jaar
doxycycline
po 100mg 2dd 10 dagen
amoxicilline
po 500mg 3dd 14 dagen
Bij contraindicatie doxycycline (kind < 8 jr, zwangerschap)
azitromycine
po 500mg 1dd 5 dagen
Bij contraindicatie doxycycline en amoxicilline
Bron:
CBO Richtlijn Lymeziekte 2013
https://www.rivm.nl/documenten/cbo-richtlijn-lymeziekte-juli-2013

Swab richtlijn erythema migrans (Lyme)
https://adult.swabid.nl/en/node/6753

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl

Acrodermatitis chronica atroficans

Doorverwijzen indien:

  • Lyme-geassocieerde facialis parese
  • Neuroborreliose (Lyme)

> 18 jaar
doxycycline
po 100mg 2dd 30 dagen
Bron: CBO Richtlijn Lymeziekte 2013
https://www.rivm.nl/documenten/cbo-richtlijn-lymeziekte-juli-2013

Swab richtlijn acrodermatitis chronica atroficans (Lyme)
acrodermatitis chronica atroficans (Lyme)

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl