Bacteriële vaginose (Gardnerella vaginalis)

> 18 jaar
metronidazol
Suppository 500mg 1dd 7 dagen
Niet-zwangere
metronidazol
po 500mg 2dd 7 dagen ofpo 2000mg eenmalig
1e keus, alternatief (niet-zwangere)
clindamycine
topical 2% 1dd 7 dagen
2e keus (niet-zwangere)
metronidazol
po 2000mg eenmalig
Bij lactatie eenmalige dosis metronidazol na de laatste voeding van de dag
clindamycine
topical 2% 1dd 7 dagen
Bij lactatie2e
keus
clindamycine
topical 2% 1dd 7 dagen
topical 2% 1dd 7 dagen Bestaande zwangerschap 1e
keusIn 1e
trimester
metronidazol
po 2000mg eenmaligof  Suppository 500mg 1dd 7 dagen
Bestaande zwangerschap2e
keus
Bron: NHG standaard fluor vaginalis
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-fluor-vaginalis

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl/

Candida vaginitis

> 18 jaar
miconazol
Suppository 1200mg eenmalig
1e keus
clotrimazol
Suppository 200mg 1dd 3 dagen
2e keus
clotrimazol
topical 5g 1dd 3 dagen
2e keus (creme 20mg/g )
fluconazol
po 150mg eenmalig
2e keus

Bron: NHG standaard fluor vaginalis
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-fluor-vaginalis

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl/.