Decubitus

Decubitus

Indien onvoldoende effect van lokale wondbehandeling of systemische tekenen van infectie kan het gebruik van antibiotica geïndiceerd zijn.

Indien geen verbetering onder antibiotisch beleid graag kweek insturen voor identificatie micro-organismen en resistentiebepaling.

< 18 jaar
flucloxacilline
po 500mg 4dd 10 dagen
amoxicilline/clavulaanzuur
po 500/125mg 3dd 7-10 dagen
Infectie in het perianale gebied
claritromycine
po 500mg 2dd 7 dagen
Indien penicillineallergie
Bron: NHG-Standaard Decubitus (Tweede herziening)
https://www.nhg.org/nhg-standaarden/decubitus

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium:
https://www.kinderformularium.nl/.