COPD

Bronchitis - exacerbatie COPD

Indicaties voor antibiotica: tekenen van infectie (waaronder toename dyspnoe, volume sputum en purulentie), grote kwetsbaarheid patienten (bijvoorbeeld bronchusobstructie) of een voorgeschiedenis van ernstige longaanvallen waarbij steeds antibiotica nodig waren.

> 18 jaar
amoxicilline + clavulaanzuur
po 500/125mg 3dd 7 dagen
doxycycline
po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 7 dagen
Indien betalactam allergie (let op ook tweede keus van behandeling indien afwezigheid allergie)
claritromycine
po 500mg 2dd 7 dagen
Indien betalactam allergie
azitromycine
po 500mg 1dd 3 dagen
Indien betalactam allergie
Bron:
NHG Standaard COPD 2015
https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/copd#idp4053056

SWAB richtlijn bronchitis - exacerbatie COPD
https://adult.swabid.nl/nl/node/6968

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl/.