Invasieve groep A streptokokken

Een invasieve groep A-streptokokkeninfectie is een meldingsplichtige ziekte (groep B2).

Gezinscontacten (partner en kinderen) dienen <7 dagen na contact met de index profylactisch behandeld te worden indien er sprake was van een ernstige invasieve infectie.

> 18 jaar
azitromycine
po 500mg 1dd 3 dagen
1e keus tenzij zwanger of macrolidenresistentie
feneticilline of penicilline V+ rifampicine
po 500mg 4dd 10 dagen + po 600mg 2dd 4 dagen
Indien ernstige infectie
clindamycine
po 600mg 3dd 10 dagen
Bij zwangerschap en lactatie
Bron: LCI-richtlijn invasieve groep A streptokokken
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/groep-streptokokkeninfectie

RIVM richtlijn Meldingsplichtige ziekten
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Meldingsplicht_infectieziekten/Welke_infectieziekten_zijn_meldingsplichtig

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl

Invasieve Haemophilus influenzae type b (Hib)-infectie

> 18 jaar
rifampicine
po 20mg/kg in één keer gedurende vier dagen (maximaal 600mg/dag)
Contra-indicatie zwangerschap
ceftriaxon
Intramusculair 250mg eenmalig
Indien zwangerschap

Nb: bijwerking rifampicine: rode verkleuring van urine, traanvocht en sputum, alleen geven indien goede lever/nierfunctie.

Profylaxe komt in aanmerking:

  • voor alle huisgenoten* van de indexpatiënt indien in het gezin kinderen < 4 jaar die niet/nog onvolledig gevaccineerd zijn.
  • voor alle huisgenoten* van de indexpatiënt indien een immuno-incompetent kind (ongeacht de leeftijd) deel uitmaakt van het gezin.
  • voor de patiënt zelf voor ontslag uit het ziekenhuis, tenzij al behandeld met een antibioticum dat ook dragerschap bestrijdt, bv ceftriaxon of cefotaxim.
  • voor contacten van de indexpatiënt in een kinderdagverblijf (ongeacht de leeftijd) indien zich twee of meer gevallen van invasieve Hib-infecties voordoen < 60 dagen na ziek worden van de indexpatiënt.

* huisgenoot: iemand die 4 uur aaneengesloten met de indexpatiënt doorbrengt in een periode van 5-7 dagen voorafgaand aan de ziekenhuisopname van de indexpatiënt

Bron: Swab richtlijn Invasieve Haemophilus influenzae type b (Hib)-infectie
https://adult.swabid.nl/nl/node/173771

RIVM richtlijn meldingsplichtige ziekten
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp%3A10932&type=org&disposition=inline&ns_nc=1

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl

Kinkhoest

> 18 jaar
azitromycine
po 500mg 1dd 3 dagen
erytromycine
po 500mg 4dd 7 dagen
Indien zwangerschap
Bron: LCI-richtlijn Pertussis (kinkhoest)
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/kinkhoest

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl

Meningokokkeninfectie

> 18 jaar
rifampicine
po 600mg 2dd 2 dagen
ceftriaxon
Intra musculair 250mg eenmalig
Indien zwangerschap
ciprofloxacine
po 500mg eenmalig

Profylaxe komt in aanmerking:

  • voor huisgenoten (knuffelcontacten) in de 7 dagen voor het ziek worden van de indexpatiënt.
  • voor zeer nauwe contacten die te vergelijken zijn met gezinscontacten (inclusief medepatiënten). Dit zijn personen die gedurende 7 dagen voor het ziek worden van de indexpatiënt een of meerdere keren hebben geslapen in dezelfde ruimte
  • als de indexpatiënt of in totaal > 4 uur intensief contact hebben gehad met de indexpatiënt in hetzelfde huishouden.
  • voor werkers in de gezondheidszorg na mond op mondbeademing of vergelijkbare zeer nauwe contacten.
  • op school en kinderdagverblijf: klas-, groepsgenoten en onderwijzer(es), leidsters alleen als zich in de klas > 2 geassocieerde gevallen (inclusief de indexpatiënt) binnen 31 dagen na de eerste ziektedag van de indexpatiënt voordoen.
  • voor de patiënt vóór het verlaten van het ziekenhuis (tenzij deze behandeld is met ceftriaxon).

Profylaxe dient gestart te worden bij contacten < 24 uur na het begin van de eerste ziekteverschijnselen van de indexpatiënt.

Profylaxe kan ook later gegeven worden, maar heeft > 4 weken nadat de diagnose gesteld is geen zin meer.

Bron: LCI-richtlijn Meningokokken-meningitis en –sepsis
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/meningokokken-meningitis-en-sepsis#index_Profylaxe--Behandeling

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl