Invasieve groep A-streptokokken

Een invasieve groep A-streptokokkeninfectie is een meldingsplichtige ziekte (groep B2).

Gezinscontacten (partner en kinderen) dienen <7 dagen na contact met de index profylactisch behandeld te worden indien er sprake was van een ernstige invasieve infectie.

> 18 jaar
azitromycine
po 500mg 1dd 3 dagen
1e keus tenzij zwanger of macrolidenresistentie
feneticilline of penicilline V+ rifampicine
po 500mg 4dd 10 dagen + po 600mg 2dd 4 dagen
Indien ernstige infectie
clindamycine
po 600mg 3dd 10 dagen
Bij zwangerschap en lactatie
Bron: LCI-richtlijn invasieve groep A streptokokken
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/groep-streptokokkeninfectie

RIVM richtlijn Meldingsplichtige ziekten
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Meldingsplicht_infectieziekten/Welke_infectieziekten_zijn_meldingsplichtig

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl

Invasieve Haemophilus influenzae type b (Hib)-infectie

> 18 jaar
rifampicine
po 20mg/kg in één keer gedurende vier dagen (maximaal 600mg/dag)
Contra-indicatie zwangerschap
ceftriaxon
Intramusculair 250mg eenmalig
Indien zwangerschap

NB: Bijwerking rifampicine: rode verkleuring van urine, traanvocht en sputum, alleen voorschrijven indien goede lever- en nierfunctie.

Profylaxe komt in aanmerking:

-voor alle huisgenoten* van de indexpatiënt indien in het gezin kinderen < 4 jaar die niet/nog onvolledig gevaccineerd zijn.
-voor alle huisgenoten* van de indexpatiënt indien een immuno-incompetent kind (ongeacht de leeftijd) deel uitmaakt van het gezin.
-voor de patiënt zelf voor ontslag uit het ziekenhuis, tenzij al behandeld met een antibioticum dat ook dragerschap bestrijdt, bv ceftriaxon of cefotaxim.
-voor contacten van de indexpatiënt in een kinderdagverblijf (ongeacht de leeftijd) indien zich twee of meer gevallen van invasieve Hib-infecties voordoen < 60 dagen na ziek worden van de indexpatiënt.

* huisgenoot: iemand die 4 uur aaneengesloten met de indexpatiënt doorbrengt in een periode van 5-7 dagen voorafgaand aan de ziekenhuisopname van de indexpatiënt

Bron: Swab richtlijn Invasieve Haemophilus influenzae type b (Hib)-infectie
https://adult.swabid.nl/nl/node/173771

RIVM richtlijn meldingsplichtige ziekten:
https://www.rivm.nl/meldingsplicht-infectieziekten/welke-infectieziekten-zijn-meldingsplichtig

LCI richtlijn Haemophilus influenzae type b-infectie
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/haemophilus-influenzae-type-b-infectie


Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl

Kinkhoest

> 18 jaar
azitromycine
po 500mg 1dd 3 dagen
erytromycine
po 500mg 4dd 7 dagen
Indien zwangerschap en lactatie
Bron: LCI-richtlijn Pertussis (kinkhoest)
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/kinkhoest

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl

Meningokokkeninfectie

> 18 jaar
rifampicine
po 600mg 2dd 2 dagen
ceftriaxon
intramusculair 250mg eenmalig
Indien zwangerschap
ciprofloxacine
po 500mg eenmalig

Profylaxe komt in aanmerking:
-voor huisgenoten (knuffelcontacten) in de 7 dagen voor het ziek worden van de indexpatiënt.
-voor zeer nauwe contacten die te vergelijken zijn met gezinscontacten (inclusief medepatiënten). Dit zijn personen die gedurende 7 dagen voor het ziek worden van de indexpatiënt een of meerdere keren hebben geslapen in dezelfde ruimte
als de indexpatiënt of in totaal > 4 uur intensief contact hebben gehad met de indexpatiënt in hetzelfde huishouden.
-voor werkers in de gezondheidszorg na mond op mondbeademing of vergelijkbare zeer nauwe contacten.
-op school en kinderdagverblijf: klas-, groepsgenoten en onderwijzer(es), leidsters alleen als zich in de klas > 2 geassocieerde gevallen (inclusief de indexpatiënt) binnen 31 dagen na de eerste ziektedag van de indexpatiënt voordoen.
voor de patiënt vóór het verlaten van het ziekenhuis (tenzij deze behandeld is met ceftriaxon).

Profylaxe dient gestart te worden bij contacten < 24 uur na het begin van de eerste ziekteverschijnselen van de indexpatiënt.

Profylaxe kan ook later gegeven worden, maar heeft > 4 weken nadat de diagnose gesteld is geen zin meer.

Bron: LCI-richtlijn Meningokokken-meningitis en –sepsis:
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/meningokokken-meningitis-en-sepsis

Swab-richtijn: Meningokokkeninfectie profylaxis:
https://adult.nl.antibiotica.app/nl/node/8714


Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl