Centraal zenuwstelsel

Neuroborreliose

In principe is neuroborreliose een verwijsindicatie. Eerste keus van behandeling is een iv behandeling.

> 18 jaar
doxycycline
po 100mg 2dd 30 dagen
1e keus alternatief iv bij chronische neuroborreliose bij afwezigheid pleiocytose
doxycycline
po 200mg 1dd 14 dagen
Indien betalactam allergie bij vroege neuroborreliose
Bron: Swab richtlijn neuroborreliose, Lyme
https://adult.swabid.nl/nl/node/7271

CBO Richtlijn Lymeziekte 2013
https://www.rivm.nl/documenten/cbo-richtlijn-lymeziekte-juli-2013

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl/.