Artritis

Artritis, Lyme

> 18 jaar
doxycycline
po 100mg 2dd 30 dagen

Doorverwijzen indien:
- Lyme geassocieerde facialis parese
- Neuroborreliose (Lyme)
- Geen effect op doxycycline

Bron: Swab richtlijn arthritis, Lyme
https://adult.swabid.nl/nl/node/6464

CBO Richtlijn Lymeziekte 2013
https://www.rivm.nl/documenten/cbo-richtlijn-lymeziekte-juli-2013

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl/