Artritis

Artritis, Lyme

Bij een reactieve artritis die mogelijk wordt veroorzaakt door Lyme-ziekte : consulteer of verwijs naar een reumatoloog of andere specialist (bijvoorbeeld in het Lyme Expertisecentrum)

Ook doorverwijzen indien vermoeden op Lyme-ziekte en:
- Lyme geassocieerde facialis parese
- Neuroborreliose (Lyme)
- Geen effect op doxycycline bij Erythema migrans

NHG-richtlijn: Artritis
https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/artritis

NHG-richtlijn: Tekenbeet en erythema migrans
https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/tekenbeet-en-erythema-migrans#volledige-tekst

Bron: Swab richtlijn arthritis, Lyme
https://adult.swabid.nl/nl/node/6464

CBO Richtlijn Lymeziekte 2013
https://www.rivm.nl/documenten/cbo-richtlijn-lymeziekte-juli-2013

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl/