Acuut hoesten

Bronchiolitis

Zie voor verdere adviezen richtlijn bronchiolitis.

Geen
Afwachtend beleid is verantwoord
Bron: NHG-Standaard Acuut hoesten
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-acuut-hoesten#idp252544.

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl/.

Pseudokroep

Zie voor verdere adviezen richtlijn pseudokroep.

Geen
Afwachtend beleid is verantwoord
Bron:
NHG-Standaard Acuut hoesten
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-acuut-hoesten#idp252544

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl

Bronchitis

Meestal sprake van virale verwekkers waarvoor geen antibiotica geïndiceerd.

> 18 jaar
Geen
Indien altijd gezond en leeftijd <60 jaar
amoxicilline
po 500mg 3dd 5 dagen
Bij verminderde weerstand/comorbiditeit of leeftijd >60 jaar
doxycycline
po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 7 dagen
Indien betalactam allergie
Bron: Swab richtlijn https://adult.swabid.nl/nl/node/6958

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl

Influenza

Start < 48h na symptomen. 
Start > 48h ook nog zinvol indien sprake van immuungecompromitteerd, interstitiële pneumonie of secundaire bacteriële pneumonie.

> 18 jaar
oseltamivir
po 75mg 2dd 5 dagen
zanamivir
Inhalatie 5mg 2dd 5 dagen
Verwijs indien iv optie noodzakelijk
Bron: Swab richtlijn influenza
https://adult.swabid.nl/nl/node/6996

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl

Community-acquired pneumonie - Chlamydia

> 18 jaar
doxycycline
po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 14 dagen
claritromycine
po 500mg 2dd 14 dagen
azitromycine
po 500mg 1dd 3 dagen
Bron:
SWAB Richtlijn CAP - chlamydia 2016
https://adult.swabid.nl/nl/node/7408

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl

Community-acquired pneumonie - H. influenzae

> 18 jaar
amoxicilline
po 750mg 3dd
Indien gevoelig
amoxicilline + clavulaanzuur
po 500/125mg 4dd
Indien resistent voor amoxicilline
doxycycline
po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd
Indien betalactam allergie
claritromycine
po 500mg 2dd
Indien betalactam allergie
azitromycine
po 500mg 1dd 3 dagen
Indien betalactam allergie
SWAB Richtlijn CAP 2016 - H. influenzae
https://adult.swabid.nl/nl/node/7415

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl

Community-acquired pneumonie - Klebsiella pneumoniae

> 18 jaar
amoxicilline + clavulaanzuur
po 500/125mg 4dd
cotrimoxazol
po 960mg 2dd
Bron: SWAB Richtlijn CAP 2016 - Klebsiella pneumoniae
https://adult.swabid.nl/nl/node/7432

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl

Community-aquired pneumonie - Legionella

> 18 jaar
moxifloxacine
po 400mg 1dd 7-10 dagen
1e keus
levofloxacine
po 500mg 2dd 7-10 dagen
1e keus
azitromycine
po 500mg 1dd 7-10 dagen
2e keus
claritromycine
po 500mg 2dd 7-10 dagen
2e keus

doxycycline
po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 7-10 dagen
2e keus

Legionellose is een meldingsplichtige ziekte groep C.

Bron: SWAB Richtlijn CAP 2016 - Legionella
https://adult.swabid.nl/nl/node/7443

Meldingsplichtige ziekten:
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Meldingsplicht_infectieziekten/Welke_infectieziekten_zijn_meldingsplichtig

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl

Community - acquired pneumonie - Mycoplasma

> 18 jaar
doxycycline
po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 14 dagen
claritromycine
po 500mg 2dd 14 dagen
azitromycine
po 500mg 1dd 5 dagen
SWAB Richtlijn CAP 2016 - Mycoplasma
https://adult.swabid.nl/nl/node/7463

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl

Community - aquired pneumonie - onbekende verwekker - mild

> 18 jaar
amoxicilline
po 750mg 3dd 5 dagen
1e keus
doxycycline
po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 7 dagen
2e keus, indien betalactam allergie
claritromycine
po 500mg 2dd 7 dagen
Indien betalactam allergie
azitromycine
po 500mg 1dd 3 dagen
Indien betalactam allergie
claritromycine
po 500mg 2dd 7 dagen
Indien betalactam allergie, bij lactatie
azitromycine
po 500mg 1dd 3 dagen
Indien betalactam allergie, bij lactatie
claritromycine
po 500mg 2dd 7 dagen
Indien betalactam allergie, bij zwangerschap
azitromycine
po 500mg 1dd 3 dagen
Indien betalactam allergie, bij zwangerschap
erytromycine
po 500mg 4dd 7 dagen
Bij zwangerschap en lactatie
Bron: SWAB Richtlijn CAP 2016 - onbekende verwekker - mild
https://adult.nl.antibiotica.app/nl/node/7469

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl/.

Community - aquired pneumonie - pneumococ

Recent verblijf in land met hoog percentage penicilline resistente pneumokokken: start amoxicilline en controleer na 24 tot 48 uur. Overleg bij onvoldoende klinische verbetering met de longarts, internist-infectioloog of medisch microbioloog over het vervolgbeleid.

> 18 jaar
amoxicilline
po 750mg 3dd 5 dagen
feneticilline
po 500mg 4dd 5 dagen
claritromycine
po 500mg 2dd 7 dagen
Indien betalactam allergie
azitromycine
po 500mg 1dd 3 dagen
Indien betalactam allergie
doxycycline
po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 7 dagen
Indien betalactam allergie
Bron: SWAB Richtlijn CAP 2016 - pneumokok
https://adult.swabid.nl/nl/node/7527

NHG-standaard Acuut hoesten
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-acuut-hoesten#idp252544

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl

Community - aquired pneumonie - Q koorts

> 18 jaar
doxycycline
po 200mg 1dd 14 dagen
1e keus
21 dagen bij immuungecompromitteerden
moxifloxacine
po 400mg 1dd 14 dagen
2e keus
ciprofloxacine
po 750mg 2dd 14 dagen
3e keus
levofloxacine
po 750mg 1dd 14 dagen
3e keus
claritromycine
po 500mg 2dd 14 dagen
3e keus

Q-koorts is een meldingsplichtige ziekte groep C.

Bron: SWAB Richtlijn CAP 2016 - Q-koorts https://adult.swabid.nl/nl/node/7550

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl

Community - aquired pneumonie - S. aureus (non-MRSA)

> 18 jaar
flucloxacilline
po 500mg 4dd
amoxicilline + clavulaanzuur
po 500/125mg 4dd
eerste generatie cephalosporines
Bijvoorbeeld po cefalexine 250/500mg 4dd, raadpleeg deskundige voor behandelduur.
Bron: SWAB Richtlijn CAP 2016 - S.aureus (non-MRSA)
https://adult.swabid.nl/nl/node/7561

FTK richtlijn cefalexine https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/c/cefalexine#dosering

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl/.

Kinkhoest

Antimicrobiële behandeling is alleen geïndiceerd bij zuigelingen of hoogzwangeren in de naaste omgeving (voorkomen secundaire ziektegevallen). Aanvullend onderzoek geïndiceerd indien vermoeden van kinkhoest in een gezin met niet-gevaccineerde/onvolledig
gevaccineerde kinderen < 1 jaar en indien zwangere (> 34 weken).

> 18 jaar
azitromycine
po 500mg 1dd 3 dagen
erytromycine
po 500mg 4dd 7 dagen
Bij zwangerschap en lactatie
Bron: NHG-Standaard Acuut hoesten
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-acuut-hoesten#idp252544

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl