Acute rhinosinusitis

Sinusitis

Indien geen verbetering na 2 dagen:

  • Vervang amoxicilline door doxycycline (of indien contraindicatie door amoxicilline-clavulaanzuur 3 dd 625mg)
  • Vervang doxycycline door cotrimoxazol

> 18 jaar
Geen
Indien normaal beloop
amoxicilline
po 750mg 3dd 7 dagen
Bij ernstig ziek zijn of (verhoogd risico op) een afwijkend beloop (bij leeftijd > 3 maanden)
doxycycline
po 100mg 1dd 7 dagen (oplaaddosis 200mg)
Indien penicillineallergie
cotrimoxazol
po 960mg 7 dagen
Indien penicillineallergie en contraindicatie doxycycline
Bron: Swab richtlijn sinusitis
https://adult.swabid.nl/nl/node/6945

NHG Standaard Rhinosinusitis (2014)
https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/acute-rhinosinusitis#idm18499152

Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium: https://www.kinderformularium.nl/.