Acne

Milde acne

> 18 jaar
Initiële behandeling
benzylperoxide
of
adapaleen
of
tretinoïne

Wissel als tussenstap eventueel tussen benzoylperoxide en adapaleen/tretinoïne)
Vervolgbehandeling
benzoylperoxide, adapaleen of tretinoïne + clindamycine of erytromycine lokaal
Alternatief bij uitsluitend comedonen:
Benzoylperoxide plus adapaleen of tretinoïne

Matig-ernstige acne

> 18 jaar
Initiële behandeling
benzoylperoxide, adapaleen of tretinoïne + clindamycine of erytromycine lokaal
Vervolgbehandeling
benzoylperoxide, adapaleen of tretinoïne + oraal doxycycline
Bij onvoldoende effect:
Overweeg oraal isotretoïne

Ernstige acne

> 18 jaar
Initiële behandeling
benzoylperoxide, adapaleen of tretinoïne + oraal doxycycline
Vervolgbehandeling
oraal isotretinoïne
Hierbij geen lokale therapie nodig
Voor doseringen, gebruiksadviezen en behandelduur zie NHG richtlijn Acne tabel 2 Geneesmiddeleninformatie
https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/acne#samenvatting-richtlijnen-beleid

Bron: NHG richtlijn Acne
https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/acne#samenvatting-richtlijnen-beleid
Voor behandelkeuzes voor kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium:
https://www.kinderformularium.nl