Antibioticabeleid Saltro aangepaste doseringen

Antibioticum (oraal)
Verhoogde dosering als "I" is gerapporteerd
Amoxicilline
750-1000 mg x 3 oraal
Amoxicilline-clavulaanzuur
(875 mg amoxicilline + 125 mg clavulaanzuur) x 3 oraal
Cefuroxim (oraal)
500 mg x 2 oraal
Ciprofloxacine
750 mg x 2 oraal
Clarithromycine
500 mg x 2 oraal
Clindamycine
300 mg x 4 oraal
Doxycycline
200 mg x 1 oraal
Erythromycine
1000 mg x 4 oraal
Flucloxacilline
1000 mg x 4 oraal
Levofloxacine
500 mg x 2 oraal
Metronidazol
500 mg 3 oraal
Tetracycline
500 mg x 4 oraal
Trimethoprim-sulfamethoxasol
(240 mg trimethoprim + 1200 mg sulfamethoxazol) x 2 oraal

Links naar relevante websites

Doseringsaanpassing aan de nierfunctie per geneesmiddel:
https://adult.swabid.nl

Opmerking: neem bij twijfel over de behandeling of als het antibioticum van uw keuze niet in deze lijst staan contact op met de dienstdoende arts-microbioloog.