Instellingen

Diensten op maat

Saltro kan ook voor instellingen laboratoriumdiagnostiek en functieonderzoek verzorgen. Aangepast aan de wensen van uw organisatie kunnen wij op maat afspraken maken. De afspraken worden vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA).

Planning bloedafname

Een van de diensten die we kunnen bieden is de planning van bloedafname. Hierbij zorgt Saltro voor de planning van de bloedafnames bij de mensen die periodiek geprikt moeten worden. Saltro kan bloedafnames in de instelling doen en patiënten oproepen om naar een Saltro-locatie te komen.

Ervaring met specifieke patiëntgroepen

Veel instellingen hebben patiëntengroepen die een bijzondere benadering vereisen. De medewerkers van Saltro zijn getraind om op de juiste manier om te gaan met deze patiënten.

Voor welke instellingen?

Saltro kan op maat afspraken maken met:

  • GGZ-instellingen;
  • penitentiaire inrichtingen;
  • TBS-klinieken;
  • asielzoekerscentra;
  • revalidatiecentra;
  • verpleeg- en verzorgingshuizen;
  • zorginstellingen voor mensen met een beperking.

Valt uw organisatie niet in één van de bovengenoemde categorieën, maar vraagt u wel laboratoriumdiagnostiek aan? Neem dan gerust contact met ons op. Wij bespreken graag met u wat Saltro voor uw organisatie kan betekenen.

Saltro voor bedrijven

Ook met bedrijven kan Saltro individuele afspraken maken. De bedrijfsarts kan diagnostiek dan uitbesteden aan Saltro. In dat geval wordt een contract afgesloten met SDMS BV, een volle dochter van Saltro.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een overeenkomst op maat? Neem dan contact op met één van onze accountmanagers via telefoonnummer 030 236 11 57.