Veelgestelde vragen

Het antwoord op al uw vragen

Hoe komt een Saltro-declaratie van onderzoek tot stand?

Saltro heeft van uw (huis)arts opdracht gekregen om onderzoek(en) uit te voeren. Saltro brengt hiervoor kosten in rekening. Bij de berekening van de kosten hanteert Saltro de tarieven van de NZA (Nederlandse  Zorg  Autoriteit). Deze tarieven worden elk jaar bepaald door de NZA. De onderzoeken uit de basisverzekering gaan ten koste van uw eigen verplichte risico. De hoogte van het verplicht eigen risico wordt ieder jaar door de overheid bepaald. 

Saltro heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Neem contact op met uw zorgverzekeraar over de polisvoorwaarden.

Categorie: Financiën
Waarom heb ik een factuur van onderzoek thuis ontvangen?
 1. U bent volgens onze gegevens niet verzekerd
  Volgens de bij Saltro bekende gegevens bent u niet verzekerd op de datum dat het onderzoek is aangevraagd door uw (huis)arts. U dient de factuur zelf te voldoen aan Saltro. 

 2. Uw gegevens zijn niet bekend bij Saltro
  Dit kan voorkomen als het aanvraagformulier onjuist of onvolledig is ingevuld. Indien u opmerkt dat uw gegevens op de factuur ontbreken of niet correct zijn kunt u ons mailen. Graag ontvangen wij de volgende gegevens via debiteurenbeheer@saltro.nl: voorletter(s), (meisjes)achternaam, geboortedatum, BSN, naam van uw zorgverzekeraar, uw polisnummer (klantnummer) en desbetreffende factuur- en debiteurennummer (staat rechtsboven op de factuur).

  Op de datum waarop het onderzoek is uitgevoerd verbleef u in een instelling en vielen uw zorgkosten onder de WLZ (Wet langdurige zorg), maar binnen Saltro was dit (nog) niet bekend. Wij verzoeken u in dit geval ons een mail te sturen met de desbetreffende factuur- en debiteurennummer (staat rechtsboven op de factuur), naam en adres van de instelling waar u verbleef. Ons mailadres is: debiteurenbeheer@remove-this.saltro.nl.

 3. Het uitgevoerde  onderzoek valt niet onder de basisverzekering
  U dient de factuur zelf te voldoen aan Saltro. Raadpleeg uw zorgverzekeraar over uw polisvoorwaarden of u niet aanvullende verzekerd bent voor deze kosten.

 4. Het onderzoek is aangevraagd door een alternatieve arts
  Het onderzoek is aangevraagd door een arts die niet in het BIG-register (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) staat als huisarts. U dient de factuur zelf te voldoen aan Saltro. U kunt eventueel de declaratie indienen bij uw zorgverzekeraar.   
Categorie: Financiën
Hoe is een declaratieoverzicht/factuur van onderzoek (van de zorgverzekeraar) opgebouwd?

Factuuropbouw facturen 2016

Een onderzoek dat is aangevinkt op het aanvraagformulier kan leiden tot het testen van meerdere bepalingen. Hierdoor kunnen er meerdere regels op de factuur staan (terwijl 1 onderzoek is aangevinkt op het aanvraagformulier). Daarnaast worden er standaard orderkosten (kosten per aanvraag) en afnamekosten (kosten voor afname materiaal) in rekening gebracht. 

Categorie: Financiën
Waarom is een declaratieoverzicht/factuur van onderzoek van de zorgverzekeraar niet gespecificeerd?

Saltro heeft geen invloed op de weergave van een declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar. Een onderzoek dat is aangevinkt op het aanvraagformulier van Saltro kan leiden tot het testen van meerdere bepalingen. Hierdoor kunnen er meerdere regels op de factuur staan (terwijl 1 onderzoek is aangevinkt op het aanvraagformulier). 

Saltro is niet bevoegd om inhoudelijke informatie over onderzoek(en) aan u te verstrekken. Indien u vragen heeft over de inhoud van onderzoek(en) of uitleg wil waarom een onderzoek is uitgevoerd, kunt u contact opnemen met uw (huis)arts. 

Categorie: Financiën
Kan ik een specificatie van uitgevoerd onderzoek krijgen?

Op het hoofdkantoor van Saltro in Utrecht kunt u met een geldig legitimatiebewijs persoonlijk een specificatie van een onderzoek afhalen. Wij adviseren u vooraf telefonisch contact op te nemen met Saltro (030 236 11 36). Als u aangeeft wanneer u langskomt, zorgen wij ervoor dat uw specificatie bij de receptie voor u klaar ligt.

Een andere mogelijkheid is dat Saltro de specificatie naar uw (huis)arts stuurt en u die daar persoonlijk ophaalt.

De derde mogelijkheid is dat Saltro de specificatie naar uw huisadres stuurt.

Categorie: Financiën
Is het mogelijk om contant te betalen voor onderzoek?

Voorafgaand aan het onderzoek kunt u met een ingevuld aanvraagformulier op het hoofdkantoor van Saltro contant betalen of pinnen. De declaratie gaat niet naar de zorgverzekeraar en u ontvangt geen factuur thuis. Vervolgens gaat u voor het onderzoek langs bij een van onze onderzoekslocaties

Categorie: Financiën