Privacy

Op 1 september 2001 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens ('WBP') in werking getreden.

In de WBP staan de regels voor het verwerken van persoonsgegevens opgenomen. Stichting Saltro ('Saltro') acht het van groot belang dat (persoons)gegevens van betrokkenen zo zorgvuldig mogelijk en in overeenstemming met het bepaalde in de WBP worden verwerkt. In dit kader is het navolgende privacyreglement opgesteld. Het privacyreglement van Saltro is eveneens van toepassing op al haar dochterondernemingen.