SARS-CoV-2 / COVID-19

COV4 (antistoffen)

Algemene informatie

COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) wordt veroorzaakt door het SARS-CoV-2 virus. Dit virus geeft een infectie van de luchtwegen, die varieert van milde klachten tot een ernstige, soms fatale longontsteking. De incubatietijd (de tijdsduur tussen besmetting en het moment dat er klachten ontstaan) kan van persoon tot persoon verschillen. Bij de meeste mensen duurt dit 5 á 6 dagen, maar nooit langer dan 14 dagen. Het risico op een ernstig beloop is groter bij kwetsbare personen. Onder kwetsbare personen wordt verstaan:

Personen ouder dan 70 jaar en personen met aandoeningen zoals:
- afwijkingen van de luchtwegen (zoals astma, COPD);
- chronische hartaandoeningen;
- suikerziekte (diabetes mellitus);
- ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
- een verminderde weerstand tegen infecties;

De referentietest voor het aantonen van een acute COVID-19 infectie is een afname van een keel-neusswab waarop een moleculaire bepaling wordt verricht. Met deze moleculaire bepaling wordt onderzocht of er genetisch materiaal (RNA) van het SARS-CoV-2 virus aanwezig is in de keel en neus van de patiënt. De gevoeligheid (sensitiviteit) van deze bepaling is het hoogst in het begin van de infectie als de klachten net ontstaan. Een negatieve uitslag bij een langer bestaand passend klinisch beeld sluit een COVID-19 infectie niet uit, de virusconcentratie in de bovenste luchtwegen kan dan al afgenomen zijn weer.

Het is ook mogelijk om antistoffen tegen SARS-CoV-2 aan te tonen in bloed en op deze wijze te beoordelen of iemand een COVID-19 infectie heeft doorgemaakt. De serologie kan (nog) negatief zijn indien de 1e ziektedag korter dan vier weken geleden is geweest. Ook zijn er aanwijzingen dat patiënten met een mild verloop van de infectie niet altijd detecteerbare antistoffen aanmaken, ook niet na vier weken. Een negatieve serologie sluit een infectie daardoor niet uit.

Een positieve serologie uitslag is wel passend bij een doorgemaakte COVID-19 infectie, de specificiteit van de gebruikte test is hoog. Het is echter niet zeker of de aanwezigheid van antistoffen immuniteit (bescherming) biedt tegen een nieuwe infectie met SARS-CoV-2 in de nabije of verre toekomst. Het beleid gericht op het voorkomen van infectie en overdracht van het virus blijft daarom onverminderd geldig.

Voor het aantonen van een recente COVID-19 infectie middels antistoffen wordt aanbevolen een serum af te nemen in het begin van de infectie en een tweede serum af te nemen vier weken na de eerste ziektedag. Er worden alleen IgG antistoffen gemeten. De voorlopige resultaten laten zien dat de IgM antistoffen geen bijdrage leveren aan de interpretatie van de uitslagen. Verder is het belangrijk om te weten dat de antistoffentest voor COVID-19 die wordt gebruikt bij Saltro niet geschikt is om een vaccinatierespons te meten.

Voor aanvullende informatie over COVID-19 verwijzen we u naar de website van het RIVM of het NHG dossier COVID-19

 • Bepaling: SARS-CoV-2 antistoffen (nucleocapside antigeen)
 • Methode/techniek: kwantitatieve microtiter Enzym Linked ImmunoSorbent Assay IgG antistoffen tegen SARS-COV-2 nuclear antigen
 • Materiaal: serum of plasma
 • Resultaat: arbitraire units
 • Doorlooptijd: max 5 werkdagen
 • Resultaat: negatief / dubieus / positief
 • Informatie/contact: zorginformatiecentrum 030-2361125 of voor intercollegiaal overleg met een arts microbioloog 030-2361100 (optie 1)
 • Opmerking: SARS-CoV-2 infectie is een meldingsplichtige ziekte groep A. Voor de serologie is geen meldingsplicht afgesproken. Deze test is niet geschikt voor het aantonen van een vaccinatierespons.
 • Bepaling: SARS-CoV-2 PCR
 • Methode/techniek: moleculaire diagnostiek middels PCR
 • Materiaal: keel/neusuitstrijk afgenomen met 1 afnameswab in UTM medium (rode dop). Zie opmerking 2)
 • Benodigd volume: nvt
 • Bewaartemperatuur tot transport: 2-24°C
 • Bewaartijd tot analyse: indien mogelijk binnen 24 uur na afname, maximaal 3 dagen
 • Uitslag bekend: 1-2 werkdagen
 • Resultaat: negatief / positief / inconclusief. Positief resultaat wordt door een arts microbioloog doorgebeld aan de aanvrager
 • Informatie/contact: zorginformatiecentrum 030-2361125 of voor intercollegiaal overleg met een arts microbioloog 030-2361100 (optie 1)
 • Opmerking 1): COVID-19 is een meldingsplichtige ziekte A
 • Opmerking 2): LET OP: Door een landelijk tekort aan UTM medium (rode dop) worden er ook andere virustransportmedia uitgeleverd. Ipv UTM kunt u ook een HiViral transport medium of GLY virustransport medium hebben ontvangen. Ook de kleur van de dop kan afwijkend zijn. De houdbaarheid van het GLY medium is 6 maanden bij 4°C. HiViral en UTM media zijn houdbaar tot de expiratiedatum of 1 jaar na prodcutiedatum bij 15-25°C.
Afnamematerialenkaart

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven