Datum
22 mei 2018

Registratie van patiëntgegevens

Vanaf 25 mei is de algemene verordening gegevensbeveiliging (AVG) van kracht. Deze wet gaat over de beveiliging van de privacy van patiënten, zij krijgen meer rechten zoals inzage in hun dossier. Hiervoor worden stapsgewijs veranderingen doorgevoerd in het aanvraagproces.
AVG

Toestemming registratie patiëntgegevens

Saltro heeft vanaf 25 mei 2018 toestemming van de patiënt nodig om gegevens te registreren. Het aanvraagformulier dient tevens als het registratieformulier om deze toestemming vast te leggen.


Voor kinderen jonger dan 16 jaar is toestemming vereist van een ouder of begeleider welke wordt bekrachtigd via een handtekening. Onderaan het fysieke aanvraagformulier zijn hiervoor twee speciale vakjes geplaatst. Voor de uitzonderingen is een handtekening niet nodig. Voor meer informatie hierover zie de werkwijze van de KNMG. In Zorgdomein is inmiddels een veld toegevoegd waar de toestemming digitaal geregistreerd kan worden.


Wij verzoeken u als aanvrager uw cliënten en in het geval van een kind de ouder of begeleider te vragen om hun naam en handtekening te zetten op het bestaande aanvraagformulier.

Meer weten?

Wilt u hier meer over weten? Neem dan gerust contact op met Gerard Kooijman, functionaris Gegevensbescherming.