Datum: 
1 juli 2020

Aanvragen van huisbezoeken

Saltro voert dagelijks huisbezoeken uit bij mensen die niet in staat zijn naar één van de locaties te komen voor bloedafname. In de afgelopen maanden is door de coronacrisis het aantal huisbezoeken fors gestegen. Dat is begrijpelijk, aangezien het RIVM mensen opriep om zoveel mogelijk thuis te blijven en patiënten drukke wachtkamers van bloedafnamelocaties probeerden te mijden.

Uitgangspunten voor het aanvragen van een huisbezoek

Om de verspreiding van coronavirus in te dammen en de continuïteit van onze zorg te waarborgen, heeft Saltro een aantal aanvullende maatregelen genomen zodat patiënten veilig naar een geopende locatie toe kunnen. Deze locaties hebben ruimere openingstijden. We willen u dringend vragen om bij het aanvragen van een huisbezoek kritisch te kijken of een huisbezoek echt nodig is.

De huisbezoeken zijn alleen bedoeld voor patiënten die fysiek niet in staat zijn om zelfstandig dan wel met begeleiding naar een locatie van Saltro te komen. Een huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar een bloedafnamelocatie te komen.

Hoe vraagt u een huisbezoek aan?

Alleen als zorgverlener kunt u een huisbezoek aanvragen via de login pagina op saltro.nl, telefonisch via ons Zorginformatiecentrum (030-236 11 26) of via ZorgDomein.

Wanneer een huisbezoek voor 17.00 uur is aangevraagd wordt deze de volgende werkdag ingepland. Een huisbezoek na 17:00 uur en voor 10.00 uur ’s ochtends aangevraagd, wordt na de eerstvolgende werkdag ingepland.

Bijvoorbeeld: dinsdag om 18:00 uur aangevraagd wordt donderdag ingepland.